Αύξηση 8,6% σημείωσαν οι αφίξεις των τουριστών στην Ελλάδα το 9μηνο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας συνόρων που διενεργεί η Τράπεζα της Ελλάδος και δημοσιοποιεί η ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, οι αφίξεις από την Ευρώπη, στην οποία αναλογεί το μεγαλύτερο µερίδιο των αφίξεων (88,4%), παρουσίασαν αύξηση 7,9%, ενώ από τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατεγράφη αύξηση 17,1%.

Σηµαντική αύξηση των αφίξεων από τις χώρες της Ευρώπης, σε απόλυτες τιµές, παρατηρείται, από τη Βουλγαρία (56,8%), την Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (26,1%), την Γερµανία (17,8%), το Ηνωµένο Βασίλειο (17,5%), την Ιταλία (26,1%) και την Πολωνία (27,1%).

Σηµαντική µείωση σε απόλυτες τιµές, παρατηρείται από τη Ρωσία (62,1%) και τη Σερβία (26,5%).

pin1euro

pin2euro

pin3euro