Το βρετανικό online περιοδικό Love Holidays, πραγματοποίησε μία έρευνα για να δει κατά πόσο οι Βρετανοί θα επιλέξουν μία χώρα ε οικονομική κρίση για το 2016 και τα αποτελέσματα έδειξαν πως εξακολουθούν να στηρίζουν την Ελλάδα.

Το 21% των ανθρώπων που βρίσκονται σε ηλικία 45-59 ανέφερε πως θα έρθει στην Ελλάδα για να βοηθήσει στην ενίσχυση της οικονομίας της. Παράλληλα το 71% των Millennials, δηλαδή ¼ περισσότεροι από Βρετανούς άνω των 60 ετών, δήλωσε πως για λόγους ασφαλείας θα προτιμήσει να ταξιδέψει με κάποιον αξιόπιστο πάροχο τουριστικών υπηρεσιών.

50% των Βρετανών με ηλικία 60 ετών και άνω σχεδιάζει να ταξιδέψει ανεξάρτητα για να ενισχύσει αλλά και να στηρίξει τις τοπικές επιχειρήσεις. Ωστόσο περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες στην έρευνα, δήλωσαν πως η πιθανή έξοδος της Ελλάδας από την ευρωζώνη θα είχε θετικά αποτελέσματα στις τιμές διακοπών της.

Παρ’όλη την οικονομική κρίση που διανύει η χώρα μας, το 66% των Βρετανών ερωτηθέντων πιστεύει πως η Ελλάδα είναι ένας ασφαλής προορισμός για διακοπές, σε αντίθεση με την Τουρκία.