Οι εταιρείες «Swissport» και «Skyserv» ανακοίνωσαν την ανάγκη για πρόσληψη συνολικά 740 εποχικών υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων, τους οποίους θα απορροφούν σταδιακά από τις 15 Μαΐου μέχρι και τις 15 Ιουνίου, για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών τους σε όλη την Ελλάδα κατά τη θερινή περίοδο.
 
Θέσεις:
 • Εξυπηρέτηση επιβατών
 • Εργάτες
 • Υπάλληλοι πίστας
 • Χειριστές
 • Οδηγοί 
Προσόντα για Υπαλλήλους εξυπηρέτησης επιβατών (230 θέσεις):
 • Απόφοιτοι Λυκείου
 • Πτυχιούχοι σχολής Αεροπορικών Σπουδών
 • Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο First Certificate
 • Γνώσεις Η/Υ
 • Ηλικία έως 40 ετών
 • Γνώση πρόσθετης ξένης γλώσσας
 • Εμπειρία σε εταιρεία επίγειας εξυπηρέτησης σε αεροπορική εταιρεία ή σε αντιπρόσωπο.
Εργάτες φορτοεκφορτωτές (255 θέσεις):
 • Προϋπηρεσία σε εταιρεία επίγειας εξυπηρέτησης
 • Άδεια οδήγησης Β’ Κατηγορίας
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας (επιθυμητή)
 • Ηλικία έως 40 ετών
Υπάλληλοι πίστας (112 θέσεις):
 • Απόφοιτοι Λυκείου
 • Πτυχιούχοι σχολής Αεροπορικών Σπουδών
 • Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο First Certificate
 • Άδεια οδήγησης Β’ Κατηγορίας
 • Γνώσεις Η/Υ
 • Ηλικία έως 40 ετών
 • Γνώση πρόσθετης ξένης γλώσσας
 • Εμπειρία σε εταιρεία επίγειας εξυπηρέτησης, σε αεροπορική εταιρεία ή σε αντιπρόσωπο
Χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων (94 θέσεις):
 • Άδεια χειριστή ανυψωτικών μηχανημάτων
 • Ηλικία (έως 50 ετών)
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Προϋπηρεσία σε εταιρεία επίγειας εξυπηρέτησης
Οδηγοί λεωφορείου (50 θέσεις):
 • Άδεια Οδήγησης Δ’ Κατηγορίας
 • Ηλικία έως 50 ετών
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Προϋπηρεσία σε εταιρεία επίγειας εξυπηρέτησης

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να στείλουν τα βιογραφικά τους στο http://ergasia.oloimaziboroume.gr.