Οι Έλληνες γίνονται αληθινοί e-travelers, όπως αναφέρουν τα αποτελέσματα έρευνας της Paypal.

Συγκεκριμένα, το 39% των Ελλήνων θεωρεί εξαιρετικά χρήσιμο το Διαδίκτυο, όταν οργανώνει τις διακοπές του. Το 95% περνάει χρόνο online κατά τη διάρκεια των διακοπών του. Οι Έλληνες έχουν μαζί με τους Πολωνούς το υψηλότερο ποσοστό χρήσης του Internet στις διακοπές, στην περιοχή αυτή της Ευρώπης.

Η σύνδεση σε διαθέσιμο δίκτυο Wi-Fi αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα για το 55% των Ελλήνων, όταν αναζητούν το κατάλυμα όπου θα περάσουν τις διακοπές τους. Η χρήση των online πληρωμών αυξάνεται, όταν οργανώνουν τις διακοπές τους, καθώς και κατά τη διάρκεια αυτών. Το 28% των Ελλήνων έχει κάνει τουλάχιστον μία φορά χρήση υπηρεσιών, όπως η PayPal, κυρίως για τη διαμονή και άλλα έξοδα. To 14% των Ελλήνων καλύπτει την πλειονότητα των ταξιδιωτικών του εξόδων, μέσω PayPal.

Οι περισσότεροι καταναλωτές στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη επιθυμούν να πάνε δύο εβδομάδες άδεια για τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Αυτό ισχύει για το 44% των Πολωνών, το 37% των Τσέχων, το 24% των Ελλήνων και το 24% των Ούγγρων. Όσοι αρκούνται σε μόνο μία εβδομάδα για τις διακοπές τους, είναι λιγότεροι συνολικά στις εν λόγω χώρες (το 24% των Πολωνών, το 25% των Τσέχων, και το 14% των Ούγγρων), η Ελλάδα, όμως, αποτελεί εξαίρεση και υπερισχύει με ποσοστό 36%. Οι Ούγγροι είναι, επίσης, εκείνοι που αποφασίζουν συχνότερα να πάρουν άδεια άνω των 14 ημερών (50%), σε αντίθεση με τους Έλληνες, όπου το 22% των τουριστών περνάει λιγότερες από επτά συνεχόμενες ημέρες στις διακοπές.

Όσον αφορά το διαθέσιμο προϋπολογισμό, οι περισσότεροι, σύμφωνα με την έρευνα, προσπαθούν να αποφύγουν τις πολυτέλειες – οι πιο προσεκτικοί είναι οι Ούγγροι και οι περισσότεροι από αυτούς (51%) σχεδιάζουν να ξοδέψουν έως 250 ευρώ στα ταξίδια τους. Συγκεκριμένα, για τους Έλληνες, το μεγαλύτερο ποσοστό (52%) σχεδιάζει να διαθέσει 250-500 ευρώ για τα έξοδα των διακοπών, ενώ μόλις το 9% θα ξοδέψει πάνω από 500 ευρώ, χωρίς, όμως, να ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ. Αντίστοιχα, μικρό ποσοστό (9%) από τους Έλληνες ερωτηθέντες διατίθεται να ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ για τις διακοπές του, ενώ οι υπόλοιπες χώρες κυμαίνονται σε ακόμα μικρότερα ποσοστά στην κατηγορία αυτή.

Οι τοπικοί καταναλωτές θα πληρώσουν με μετρητά τα περισσότερα έξοδα των διακοπών τους, καθώς αυτός παραμένει ο πιο δημοφιλής τρόπος πληρωμής. Την πληρωμή μετρητοίς προτιμούν το 79% των Ελλήνων, το 70% των Ούγγρων, το 68% των Πολωνών και το 63% των Τσέχων. Ένα αρκετά μεγάλο μερίδιο των Ελλήνων ταξιδιωτών βασίζεται σε πιστωτικές κάρτες και μεταφορά χρημάτων, μέσω τραπέζης, ενώ διάφορα συστήματα online πληρωμών, όπως η PayPal, εξακολουθούν να γίνονται όλο και πιο δημοφιλή. Ο αριθμός των ατόμων που επιλέγουν τη χρήση συστημάτων ηλεκτρονικών πληρωμών, όπως η PayPal, για να καλύψουν την πλειονότητα των ταξιδιωτικών τους εξόδων, αυξάνεται και σήμερα έχει φτάσει το 14%. Επιπλέον, το 30% των Πολωνών (το ίδιο ποσοστό με το 2015), το 28% των Ελλήνων, το 12% των Ούγγρων (αύξηση από 10% το 2015) και το 10% των Τσέχων (αύξηση από 7% το 2015) έκαναν χρήση PayPal ή παρεμφερών υπηρεσιών τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια των πιο πρόσφατων διακοπών τους.