Δύο νέες συνδέσεις, με συχνότητα 2 φορές την εβδομάδα, από Καβάλα και Ρόδο προς Μόσχα εγκαινίασε η Ellinair στα τέλη Μαϊου.

  • Καβάλα- Μόσχα (Βνούκοβο) Από 26 Μαϊου έως 6 Οκτωβρίου 2017, 2 φορές την εβδομάδα

EL608 KVL0910 – 1225VKO 734 5

EL608 KVL0910 – 1225VKO 733 2

EL609 VKO0440 – 0755KVL 733 2

EL609 VKO0440 – 0755KVL 734 5

  • Ρόδος – Μόσχα (Βνούκοβο) Από 28 Μαϊου έως 8 Οκτωβρίου 2017, 2 φορές την εβδομάδα

EL308 RHO0915 – 1250VKO 734 37

EL309 VKO0425 – 0815RHO 734 37