Αύξηση 5,7% σημείωσε πέρυσι το σύνολο των πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού στα αεροδρόμια της χώρας και ανήλθε σε 469.553 έναντι 444.249 το 2015.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, τη μεγαλύτερη συμμετοχή ως προς το σύνολο των πτήσεων κατέχει ο αερολιμένας Αθηνών με 38,7% και ακολουθούν τα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου με ποσοστά 10,35% και 10,18%, αντίστοιχα.

Η συνολική επιβατική κίνηση διαμορφώθηκε σε 52.992.396 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 8,57% σε σχέση με το 2015 που είχε ανέλθει σε 48.811.600 επιβάτες. Αντίστοιχα, αύξηση 9,46% είχε σημειωθεί το 2015 σε σύγκριση με το 2014. Τη μεγαλύτερη συμμετοχή κατέχει ο αερολιμένας Αθηνών με ποσοστό 37,69% και ακολουθούν τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Θεσσαλονίκης με ποσοστά 12,72% και 10,73%, αντίστοιχα.

Από τη συνολική επιβατική κίνηση, 15.865.911 επιβάτες αφορούν σε πτήσεις εσωτερικού και 37.126.485 επιβάτες σε πτήσεις εξωτερικού. Οι περισσότεροι επιβάτες εσωτερικού διακινήθηκαν από τα αεροδρόμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου, με 7.132.162, με 2.421.722 και με 1.058.217 επιβάτες, αντίστοιχα.

Αναφορικά με την επιβατική κίνηση εξωτερικού, οι περισσότεροι επιβάτες διακινήθηκαν από τα αεροδρόμια Αθηνών, Ηρακλείου και Ρόδου, με 12.841.542, με 5.684.529 και με 4.093.508 επιβάτες, αντίστοιχα.

Από την κατανομή της επιβατικής κίνησης ανά μήνα, παρατηρείται ότι η μεγαλύτερη κίνηση σημειώνεται το εξάμηνο Μαΐου- Οκτωβρίου, η οποία αντιστοιχεί στο 76,01% του συνόλου του 2016. Αντίστοιχα, το τετράμηνο Ιουνίου- Σεπτεμβρίου πέρυσι καταγράφηκε το 57,79% του συνόλου της επιβατικής κίνησης.

Ο Αύγουστος είχε το μεγαλύτερο ποσοστό στο σύνολο της επιβατικής κίνησης με 16,27%, ενώ σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε στην επιβατική κίνηση το τρίμηνο Ιανουαρίου- Μαρτίου 2016 σε σύγκριση με το 2015.