Εγκρίθηκε με ποσοστό 98,6% επί των ψήφων το σχέδιο διακανονισμού που κατέθεσε ο εκκαθαριστής των Κυπριακών Αερογραμμών ενώπιον των υπαλλήλων της εταιρείας.

Οι υπάλληλοι κλήθηκαν να ψηφίσουν σε έντονα φορτισμένο κλίμα κατά πόσο αποδέχονται τον διακανονισμό ώστε να προωθηθεί μετά από εννέα μέρες στο δικαστήριο προς έγκριση.

Ο εκκαθαριστής έχει στη διάθεσή του 11 εκατομμύρια ευρώ για να τα διανείμει στους προνομιούχους πιστωτές, οι οποίοι αποτελούνται από το κράτος και τους υπαλλήλους της εταιρείας, η οποία υπέστησαν μισθολογικές αποκοπές.

Στο κράτος αναλογούν περίπου 7,7 εκ. ευρώ, ωστόσο θα λάβει περίπου 6,4 εκ., άρα στους υπαλλήλους αναλογούν τα υπόλοιπα 4,6 εκ.

Λαμβανομένων υπόψη των αποκοπών στους μισθούς των υπαλλήλων, ο διακανονισμός προβλέπει το εξής παράδειγμα, το οποίο έθεσε ο εκκαθαριστής ενώπιον των πρώην υπαλλήλων της εταιρείας:

– Υπάλληλος διεκδικεί €1.000

– Ο εκκαθαριστής αναγνωρίζει ότι δικαιούται €600 και καταγράφεται ως προνομιούχος πιστωτής.

– Από τα λεφτά, που έχει συγκεντρώσει ο εκκαθαριστής προκύπτει ότι μπορεί να του πληρώσει το 70%.

– Άρα προτείνει την πληρωμή €420.

Οι υπάλληλοι της εταιρείας έλαβαν και 4,4 εκ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2015.

Οι αντιδράσεις τους αφορούν στο ποσό, το οποίο αναλογεί στο κράτος, λέγοντας ότι θα έπρεπε να αφεθεί και αυτό το ποσό στους υπαλλήλους, οι οποίοι έχασαν τις δουλειές τους με το κλείσιμο των Κυπριακών Αερογραμμών.

Πληροφορίες από sigmalive.com