Κατά 3,6% ενισχύεται η μετοχή της Boeing στις προσυνεδριακές συναλλαγές, καθώς η εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών και αμυντικών δραστηριοτήτων, ανακοίνωσε κέρδη και έσοδα δ΄τριμήνου που υπερέβησαν τις εκτιμήσεις και έδωσε ένα αισιόδοξο outlook.

Τα καθαρά κέρδη του τριμήνου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, σχεδόν διπλασιάστηκαν στα 3,13 δισ. δολάρια ή 5,18 δολάρια ανά μετοχή, από τα 1,63 δισ. δολάρια ή 2,59 δολάρια ανά μετοχή στην αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις αύξησαν τα κέρδη κατά 1,74 δολάρια ανά μετοχή.
Εάν αφαιρεθούν τα έκτακτα, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 4,80 δολάρια έναντι εκτιμήσεων για 2,89 δολάρια.

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν στα 25,37 δισ. δολάρια από τα 23,29 δισ. δολάρια, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις για 24,64 δισ. δολάρια.

Η Boeing αναμένει ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη, το 2018, ανά μετοχή θα διαμορφωθούν στα 13,80-14 δολάρια έναντι εκτιμήσεων για 11,91 δολάρια και προβλέπει έσοδα 96-98 δισ. δολαρίων, σε σχέση με τις εκτιμήσεις για 93,4 δισ. δολάρια.