Διεξοδική έρευνα για κρατικό δάνειο ύψους 900 εκατομμυρίων ευρώ (1,11 δισ. δολ.) που έλαβε η αεροπορική εταιρεία Alitalia από το ιταλικό δημόσιο, ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ειδικότερα, οι Βρυξέλλες ερευνούν κατά πόσον τα δάνεια των 900 εκατ. ευρώ που έλαβε η Alitalia από την ιταλική κυβέρνηση παραβιάζουν τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπενθυμίζεται ότι η ιταλική αεροπορική υπέβαλε αίτημα χρεοκοπίας στις 2 Μαΐου και έλαβε δύο δάνεια από την κυβέρνηση, ένα 600 εκατ. ευρώ τον Μάιο και ένα, 300 εκατ. ευρώ, τον Οκτώβριο.

Η Κομισιόν θα ερευνήσει κατά πόσον τα δάνεια αποπληρώθηκαν εντός έξι μηνών και αν ήταν μεγαλύτερα από ό,τι ήταν απαραίτητο.

Σημειώνεται ότι ο aαερομεταφορέας βρίσκεται υπό καθεστώς έκτακτης διαχείρισης βάσει των νόμων περί πτώχευσης της Ιταλίας από τον Μάιο και έχει ξεκινήσει η διαδικασία πώλησης.