To 12ο συνέδριο « ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ», οργανώθηκε από την εταιρεία iFORCE Επικοινωνίες, και διεξήχθη στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Μεταφορών, στις 6 Ιουνίου µε συντονιστή το δηµοσιογράφο Αλέξανδρο Μοζ.

Μετά τους χαιρετισµούς και την οµιλία του κυρίου ∆ηµήτρη Καµπούρογλου, από την Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία (Ε.Α.Β.), τον λόγο πήρε ο Χρήστος Λεοντόπουλος, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πιλότων, ο οποίος εστίασε την οµιλία του στην γενική αεροπορία στην Ελλάδα και τον αεροτουρισµό.

«Παρόλο που ο τουρισµός θεωρείται η εναποµείνουσα βαριά βιοµηχανία της Ελλάδος, η γενική αεροπορία και ο αεροτουρισµός παραµένουν άγνωστες και υποανάπτυκτες πτυχές, σε σχέση µε άλλες χώρες της Ευρώπης. Η άγνοια, η αδιαφορία, η απίστευτη γραφειοκρατία, η φορολογία, αλλά τη ουσία, η ενγένει έλλειψη αεροπορικής κουλτούρας στην Ελλάδα, καθιστούν µία χώρα που θα µπορούσε να ήταν η Φλόριντα της Ευρώπης σε κάτι λιγότερο από παρατηρητή των εξελίξεων».

Μεταξύ άλλων, ο οµιλητής δε δίστασε να αναφερθεί και στο λεγόµενο «φαινόµενο Fraport». 

«Παρότι η Πανελλήνια Ένωση Πιλότων υποστηρίζει τα αναπτυξιακά έργα της συγκεκριµένης ιδιωτικής εταιρείας, εντούτοις, δεν µπορεί να µην καυτηριάσει την νέα τιµολογιακή της πολιτική, µε τον δεκαπλασιασµό των τελών προσγείωσης και parking των ελαφρών αεροσκαφών µέσα σε 2 χρόνια και στα 14 περιφερειακά αεροδρόµια της χώρας.

Η τιµολογιακή πολιτική της Fraport δεν έχει καµία επιχειρηµατική λογική και προσβλέπει απλά στον αφανισµό του λεγόµενου αεροτουρισµού αλλά και της γενικής αεροπορίας από την Ελλάδα. Τα τέλη προσγείωσης και λιµενισµού ελαφρών αεροσκαφών στα 14 ελληνικά αεροδρόµια είναι πολλαπλάσια και από τα πιο ακριβά αεροδρόµια που εξυπηρετούν την γενική αεροπορία στην Ευρώπη. Είναι επίσης «άξιο θαυµασµού» ότι αυτά τα τέλη είναι πολλαπλάσια ακόµα και από Ευρωπαϊκά αεροδρόµια που επίσης διαχειρίζεται η ίδια η Fraport στην Ευρώπη. Ήδη στην Κέρκυρα παρατηρείται µείωση κατά 85% των αφίξεων µικρών ελαφρών αεροσκαφών από το εξωτερικό το τελευταιο χρόνο. Επίσης, ενδιαφέρον είναι ότι στο σχεδιασµό των χώρων των αεροδροµίων, η Fraport µειώνει τις θέσεις
πάρκινγκ αεροσκαφών γενικής αεροπορίας, αντί να τις αυξάνει, προς όφελος των αερογραµµών αλλά και αγνοεί, προς το παρόν, τα έργα υποδοµής για ανεφοδιασµό καυσίµων µικρών αεροσκαφών, όπως υποτίθεται ότι επιβλέπει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Ελλάδος σύµφωνα µε σχετικά µνηµόνια».

Στη συνέχεια του συνεδρίου, ο κύριος Ιωάννης Παπάζογλου, Corporate Communications Μanager,Fraport Greece, όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο τύπου παρουσίασε αναλυτικά µε χρονοδιάγραµµα τα τρέχοντα έργα της αξιοποίησης των 14 αεροδροµίων που διαχειρίζεται η εταιρεία, απέφυγε όµως να σχολιάσει οποιοδήποτε από τα προβλήµατα, που η ίδια η Fraport δηµιουργεί στην γενική αεροπορία της Ελλάδος.

Το συνέδριο χαιρέτησαν και παρακολούθησαν µεταξύ άλλων, η Γενική Γραµµατέας Τουρισµού, κυρία Ευρυδίκη Κουρνέτα και ο Γενικός Γραµµατέας Υπουργείου Εσωτερικών, κύριος Τζανέτος Φιλιππάκος όπως και ο βουλευτής και τοµεάρχης µεταφορών και υποδοµών της Νέας ∆ηµοκρατίας, κύριος Χρήστος Μπουκώρος, αλλά και ο κύριος Αντώνης Ζησιµάτος, ∆ιευθυντής ΥΠΑΠΠΕ∆.

Παρά την έκφραση των παραπάνω ενστάσεων από την Πανελλήνια Ένωση Πιλότων στο θέµα της γενικής αεροπορίας της Ελλάδος, το πρώτο µέρος του συνεδρίου έληξε σε ένα θετικό κλίµα αφού τελικά επήλθε κατανόηση και συµφωνία για την περαιτέρω διερεύνηση των θέσεων της Πανελλήνιας Ένωσης Πιλότων, τόσο από τα αρµόδια υπουργεία, όσο και από την Fraport για να ξεπεραστούν τα επείγοντα εµπόδια για την γενική αεροπορία της Ελλάδος.

Τέλος, σημειώνεται ότι στις προσεχείς ηµέρες θα συνεχιστεί η διαβούλευση, προκειµένου να υπάρξει µια καλύτερη διαχείριση της γενικής αεροπορίας τόσο από την Fraport όσο και από τους αρµόδιους φορείς της πολιτείας.