Επιβάτης, απευθύνθηκε στην Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή”, ζητώντας την παρέμβασή της, με σκοπό την αποζημίωσή του σύμφωνα με τον Κανονισμό 261/2004 λόγω πεντάωρης καθυστέρησης άφιξης στον προορισμό του.
 

Ο επιβάτης, που ταξίδευε από το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος με προορισμό την Κοζάνη, για επαγγελματικούς λόγους, καθυστέρησε πέντε ώρες εξαιτίας τεχνικού προβλήματος του αεροσκάφους, με αποτέλεσμα να φτάσει στην Κοζάνη μετά από πέντε ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες η εταιρεία προσέφερε σε όλους τους επιβάτες ένα δωρεάν εισιτήριο εσωτερικού, ωστόσο, ο επιβάτης ζήτησε ως αποζημίωση το ποσό των 250 ευρώ, σύμφωνα με τον Κανονισμό 261/2004, εξ’αιτίας του ότι, λόγω της μεγάλης καθυστέρησης, ακυρώθηκαν όλες οι προγραμματισμένες συναντήσεις του.

Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι επιβάτες των καθυστερημένων πτήσεων έχουν το δικαίωμα αποζημίωσης, όταν υφίσταται καθυστέρηση ίση ή μεγαλύτερη των τριών ωρών από την ώρα άφιξής τους. Αν ο αερομεταφορέας μπορεί να αποδείξει ότι η μεγάλη καθυστέρηση έχει προκληθεί από έκτακτες περιστάσεις, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν, τότε οι επιβάτες χάνουν αυτό το δικαίωμα.

Στην προκείμενη περίπτωση ο αερομεταφορέας δεν απέδειξε στην Αρχή τέτοια έκτακτη περίσταση, καθώς τα τεχνικά προβλήματα που εμφανίζονται σε αεροσκάφος, κατά κανόνα, δεν αποτελούν έκτακτες περιστάσεις, αφού η συντήρηση και η ομαλή λειτουργία του αεροσκάφους εμπίπτει στη σφαίρα επιμέλειας και ευθύνης του αερομεταφορέα. Έτσι ο αερομεταφορέας προχώρησε στην αποζημίωση του επιβάτη με το ποσό των 250 ευρώ.
 
Σημειώνεται πως το ποσό της αποζημίωσης καθορίζεται από τη χιλιομετρική απόσταση των πτήσεων και στην συγκεκριμένη περίπτωση για πτήση έως 1500 χιλιόμετρα, το ποσό είναι 250 ευρώ.