Μέχρι την άνοιξη αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η αναδιάρθρωση της αεροπορικής εταιρείας Condor. 

Οπως τονίζει ο επικεφαλής της εταιρείας Ralf Teckentrup, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον στρατηγικών και χρηματοοικονομικών επενδυτών για εξαγορά της Condor, γι αυτό και εκτιμάται ότι οι εξελίξεις θα είναι ευοίωνες.Η Condor έλαβε κρατικό δάνειο 380 εκατ. ευρώ μετά την πτώχευση του Thomas Cook και βάσει του ειδικού τύπου γερμανικού νόμου περί αφερεγγυότητας, η εταιρεία διαχωρίστηκε από τον μητρικό αφερέγγυο βρετανικό όμιλο, ώστε να μην επηρεάζεται από τα τεκταινόμενα στον Thomas Cook.

Η Condor είναι ελκυστική για τους επενδυτές, καθώς αύξησε το λειτουργικό της κέρδος κατά το οικονομικό έτος 2018/2019 κατά περίπου 32% σε 57 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο αριθμός των επιβατών αυξήθηκε κατά σχεδόν 7% σε 9,4 εκατομμύρια. Οι πωλήσεις, επίσης, αυξήθηκαν κατά 6% σε 1,7 δισ. Ευρώ.Οι τρέχουσες κρατήσεις, εξάλλου, κινούνται σε υψηλούς ρυθμούς, γεγονός που αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης από τα ταξιδιωτικά γραφεία και τους τελικούς πελάτες.”Είμαστε μια επιχειρησιακά υγιής και κερδοφόρα εταιρεία”, τονίζει ο Ralf Teckentrup.