Η εταιρία παραγωγής αεροσκαφών Boeing Co δήλωσε ότι δεν αναμένει να έχει έγκριση για την επιστροφή σε πλόιμη κατάσταση των αεροσκαφών του τύπου 737ΜΑΧ, μέχρι τα μέσα του 2020.

Η ανακοίνωση αυτή έγινε, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν νέες εξελίξεις στο θέμα της πτητικής πιστοποίησης των αεροσκαφών για το σύστημα ελέγχου πτήσης που φέρουν, αλλά και την συμμόρφωση των παρεμβάσεων σε σχέση με τους κανονισμούς ασφαλείας πτήσεων που εφαρμόζονται.

Η Boeing δήλωσε ότι έχει ενημερώσει τις αεροπορικές εταιρίες αλλά και τους προμηθευτές της για τη νέα εκτίμησή της σχετικά με την διάρκεια καθήλωσης των αεροσκαφών στο έδαφος.

Η εκτίμηση αυτή έχει μεγαλύτερη χρονική διάρκεια από τις προηγούμενες εκτιμήσεις της Boeing, ενώ στην καθυστέρηση αυτή θα πρέπει να συνυπολογιστεί επιπλέον χρόνος για τις απαιτήσεις της εκπαίδευσης των πληρωμάτων στα συστήματα ελέγχου πτήσης που ενσωματώνει το νέο αεροσκάφος.