Στο … καλό σενάριο ότι το 2021 ο τουρισμός θα φτάσει στο 60% του 2019, αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θ.Σκυλακάκης κατά την συζήτηση για το προσχέδιο του προυπολογισμού.

«Η βασική αβεβαιότητα που έχει ο προϋπολογισμός είναι η πανδημία», ανέφερε ο κ. Σκυλακάκης, εξηγώντας ότι το προσχέδιο κάνει την υπόθεση ότι θα έχουμε σοβαρές επιπτώσεις μέχρι και τον Απρίλιο του 2021, με τη μορφή μέτρων και ότι θα έχουμε σοβαρή επίπτωση στον τουρισμό. Ωστόσο, όπως είπε, το τι θα συμβεί δεν το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, μολονότι το ΔΝΤ κάνει την υπόθεση ότι η πανδημία θα μας επηρεάζει για δύο ακόμη χρόνια.

«Σήμερα αναφέρθηκαν οι αβεβαιότητες μακροοικονομικές και δημοσιονομικές. Η βασική αβεβαιότητα είναι η πανδημία», εξήγησε εκτιμώντας ότι θα έχουμε σοβαρές επιπτώσεις μέχρι τον Απρίλιο του 2021 με τη μορφή περιοριστικών μέτρων και θα έχουμε μια σοβαρή επίπτωση στον τουρισμό». Άλλωστε, το απαισιόδοξο σενάριο προβλέπει βαρύτερες επιπτώσεις στον τουρισμό και μέτρα για την πανδημία μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2021.

Ως εκ τούτου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «από το 2022 και μετά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να διατηρήσουμε τη δημοσιονομική ευστάθεια και την ικανότητα της οικονομίας να ανακάμψει».