Οι ευρωβουλευτές επέκτειναν τους κανόνες για τη χρήση των αεροπορικών χρονοθυρίδων και παρέτειναν την ισχύ ορισμένων αδειών.

Ειδικότερα, το Κοινοβούλιο ανέστειλε προσωρινά τους κανόνες για την υποχρεωτική χρήση («use it or lose it») των χρονοθυρίδων («slots») των αεροπορικών εταιρειών τον Μάρτιο του 2020, ώστε να μη χρειάζεται να πραγματοποιούνται πτήσεις με κενά αεροπλάνα κατά τη διάρκεια της πανδημίας («πτήσεις-φαντάσματα»). Αυτό επέτρεψε στις αεροπορικές εταιρείες να διατηρήσουν τις χρονοθυρίδες τους και την επόμενη σεζόν, χωρίς να χρησιμοποιούν τους προγραμματισμένους χρόνους απογείωσης και προσγείωσης. Αυτή η εξαίρεση λήγει στις 27 Μαρτίου 2021.

Προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν οι χρονοθυρίδες στο μέλλον, καθώς οι τελευταίες προβλέψεις του Eurocontrol δείχνουν ότι η εναέρια κυκλοφορία αναμένεται να περιοριστεί κατά 50% περίπου σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το Κοινοβούλιο παρουσίασε σχέδιο για την επιστροφή σε μια κανονική εφαρμογή του κανόνα περί υποχρεωτική χρήσης. Μετά την σημερινή επικαιροποίηση των κανόνων αυτών, οι αεροπορικές εταιρείες θα χρειάζεται να χρησιμοποιούν μόνο το 50% των προγραμματισμένων χρονοθυρίδων απογείωσης και προσγείωσης για τη θερινή περίοδο του 2021 (αντί του 80% που απαιτείται υπό κανονικές συνθήκες) προκειμένου να τις διατηρήσουν στην επόμενη περίοδο. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να παρατείνει την ισχύ των νέων κανόνων και σε μελλοντικές σεζόν και να προσαρμόσει το ελάχιστο ποσοστό χρησιμοποίησης μεταξύ 30% και 70%. Αυτό θα της επιτρέψει να αντιδρά γρήγορα στα μεταβαλλόμενα επίπεδα εναέριας κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

«Σε χρόνο ρεκόρ, καταφέραμε να επικαιροποιήσουμε πολύπλοκους αλλά εξαιρετικά στρατηγικά σημαντικούς κανόνες για τον τομέα των αερομεταφορών, ο οποίος ήταν ένας από τους πλέον πληγέντες από την πανδημία. Δίνοντας τη δέουσα προσοχή, καταλήξαμε σε ισορροπία μεταξύ της εισαγωγής κάποιου ανταγωνισμού στην αγορά των χρονοθυρίδων και της ανάγκης προστασίας ενός τομέα που νοσεί», δήλωσε ο εισηγητής του ΕΚ Dominique Riquet (Renew, Γαλλία).