Η UPS ανέθεσε στον Daniel Carrera τον ρόλο του Προέδρου της UPS Europe. Από τη θέση αυτή, o κ. Carrera θα είναι υπεύθυνος για τη δραστηριότητα της εταιρείας αλλά και για περισσότερους από 50.000 εργαζόμενους, σε 56 χώρες και περιοχές.

Απαντώντας στις ανάγκες της πανδημίας, η περιοχή της Ευρώπης συνέχισε να αναπτύσσεται ως παγκόσμιος κόμβος του δικτύου της UPS, ικανοποιώντας τις αυξανόμενες απαιτήσεις στον τομέα του e-commerce και παίζοντας ζωτικό ρόλο στην παράδοση εμβολίων από την Ευρώπη στην Ασία, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αμερική και την Αφρική.

Ως Ισπανός υπήκοος, ο κ. Carrera είναι ο δεύτερος κατά σειρά Πρόεδρος της UPS Europe που προέρχεται από την Ευρώπη. Ως τώρα, κατείχε σημαντικές ηγετικές θέσεις στην περιοχή, με τελευταία αυτή του προέδρου West Europe District, ενώ παράλληλα είχε τη θέση του International Ambassador for Diversity & Inclusion. Από αυτούς τους ρόλους, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο, καθώς η περιοχή ολοκλήρωσε έναν πενταετή επενδυτικό κύκλο 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, βελτιώνοντας την ταχύτητα, ενισχύοντας τις δυνατότητες και απαντώντας στις αυξημένες απαιτήσεις του e-commerce, του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και του διασυνοριακού εμπορίου.

Πριν τη συνεργασία του με τη UPS, ο κ. Carrera κατείχε τον ρόλο του Director of Global Accounts για την περιοχή EMEA (Europe, Middle East and Africa) στη Menlo Worldwide, μια διεθνή εταιρεία με ειδίκευση στις εμπορευματικές μεταφορές. Με την εξαγορά της εταιρείας από τη UPS το 2005, ηγήθηκε της επιτυχούς συγχώνευσης των ομάδων πωλήσεων της Menlo Worldwide και της UPS Supply Chain Solutions.