Οι επισκέψεις ασθενών σε ξένες χώρες στο πλαίσιο του ιατρικού τουρισμού έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Είτε λόγω απρόσμενης και αναγκαίας διαχείρισης ιατρικών καταστάσεων για ασθενείς που από σύμπτωση βρίσκονταν σε κάποια ξένη χώρα, είτε από συνειδητή επιλογή, εφόσον επέλεξαν να λάβουν ιατρικές υπηρεσίες στο εξωτερικό, είναι γεγονός πως η παροχή ιατρικών υπηρεσιών προς ξένους επισκέπτες έχει αυξηθεί σημαντικά. Το φαινόμενο έχει επίσης ενταθεί και λόγω παραγόντων όπως το ανταγωνιστικό κόστος και η ιδιαίτερα εξειδικευμένη φροντίδα που μπορεί να απαιτεί η εκάστοτε πάθηση.

Στις ιδιαίτερες συνθήκες όπου ο ασθενής έχει την ανάγκη να αισθανθεί όσο το δυνατόν πιο ασφαλή ςσε ένα ξένο περιβάλλον, η σωστή και άμεση επικοινωνία, μέσω της μετάδοσης όλων των πληροφοριών με απόλυτη ακρίβεια αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Η ELIT Language Services, μία αμιγώς ελληνική εταιρεία γλωσσικών υπηρεσιών, υπηρεσιών συνεδρίων και διοργάνωσης πολύγλωσσων τηλεδιασκέψεων, ειδικεύεται μεταξύ άλλων στις μεταφράσεις και στην ακριβή απόδοση ιατρικών εγγράφων για ασθενείς που επισκέπτονται ξένες χώρες, προκειμένου να νιώθουν απολύτως ασφαλείς και σίγουροι πως οι υπηρεσίες που θα τους παρασχεθούν θα βασίζονται σε ακριβή ιατρικά δεδομένα, όπως αυτά αποτυπώνονται στα προσωπικά τους έγγραφα.

Η σωστή ενημέρωση και επικοινωνία μεταξύ ασθενούς και ιατρού σε όλα τα στάδια της υγειονομικής περίθαλψης, όχι μόνο διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες θα πραγματοποιηθούν με απόλυτη ασφάλεια, αλλά, κάνοντας τον ίδιο τον ασθενή να αισθάνεται πιο σίγουρος, αναβαθμίζει συνολικά την ποιότητα της εμπειρίας του και των ιατρικών υπηρεσιών που θα λάβει. Η ELIT Language Services, στο σημερινό πλαίσιο της πανδημίας, στο οποίο οι ιατρικές υπηρεσίες εν γένει βρίσκονται στο προσκήνιο περισσότερο από ποτέ, έρχεται να συνεισφέρει στη στήριξη αυτού του ιδιαίτερου θεματικού τουρισμού με τις μεταφραστικές της υπηρεσίες στις οποίες συγκαταλέγεται η μετάφραση ιατρικών εγγράφων για την υγειονομική περίθαλψη σε ξένες χώρες.

Στο κέντρο της Αθήνας βρίσκεται επίσης το ειδικά διαμορφωμένο Athens Interpreting Hub (AIHub) της ELIT, το κέντρο εξ αποστάσεως διερμηνείας. Ο συνδυασμός προσωπικού αποτελούμενου από επαγγελματίες διερμηνείς, προηγμένου λογισμικού και ικανών διαχειριστών έργων διερμηνείας με εξειδικευμένη τεχνογνωσία, εξασφαλίζει υπηρεσίες ακόμη και σε δυσεύρετες γλώσσες .

Ο Χάρης Γκίνος, ιδρυτής της ELIT Language Services, με διεθνή πείρα 35 ετών στη διερμηνεία και τη μετάφραση, σημειώνει σχετικά:

«Ο ιατρικός τουρισμός έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταίαχρόνια, εξαιτίας της πίεσης που υφίστανται οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας σε συγκεκριμένες χώρες –λόγω και των δημογραφικών μεταβολών–  και χάρη στη δημιουργία σύγχρονων νοσοκομειακών μονάδων σε όλο και περισσότερους ταξιδιωτικούς προορισμούς. Στην πραγματικότητα, ο ιατρικός τουρισμός αποτελεί ένα σύνθετο σύνολο υπηρεσιών, ζωτικό μέρος των οποίων είναι οι γλωσσικές υπηρεσίες. Η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ νοσηλευτικού προσωπικού και , είναι προφανώς ζωτικής σημασίας και έχει και ευεργετικά ψυχολογικά οφέλη για τον ασθενή. ΣτηνELIT Language Services επιθυμία μας είναι να συμβάλουμε αποφασιστικά σε αυτήν την αποστολή,η οποία για εμάς έχει και έναν έντονα ανθρωπιστικό χαρακτήρα, αφού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με ζητήματα ζωής και υγείας. Διαθέτουμε όλα τα απαραίτητα μέσα και τη στελέχωση με το κατάλληλοπροσωπικό ώστε να πρωτοστατούμε και στημετάφραση ιατρικών εγγράφων και στη ιατρική διερμηνεία. Αισθανόμαστε έτσι ότι μπορούμε νακάνουμε και εδώ τη διαφορά, με τρόπο έμπρακτο και ουσιαστικό, για να έχει αίσιο τέλος κάθε ιατρικήπεριπέτεια με την οποία μπορεί κανείς να βρεθεί αντιμέτωπος μακριά από την πατρίδα του».

Λίγα λόγια για την ELIT Language Services

Η ELIT Language Services είναι ελληνική εταιρεία με διεθνή δραστηριότητα η οποία παρέχει υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης, υπηρεσίες συνεδρίων και διοργάνωση πολύγλωσσων τηλεδιασκέψεων. Είναι ο μεγαλύτερος πάροχος διερμηνείας στην Ελλάδα και ο μόνος Σύμβουλος Διερμηνέας της Διεθνούς Ένωσης Διερμηνέων Συνεδρίων (AIIC) στη χώρα. Διαθέτει πιστοποιήσεις κατά ISO 9001:2015, 17100:2015 και 20771:2020 και είναι δραστήριο μέλος των ΣΕΒ, ΣΕΤΕ, HAPCO. Επικεφαλής της είναι ο Χάρης Γκίνος, διερμηνέας συνεδρίων για την ΕΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης, Αντιπρόεδρος της AIIC και Project Leader στον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) για το πρότυπο ISO 23155 για τη διερμηνεία συνεδρίων.