Η Wizz Air Holdings ανακοίνωσε πως αναμένει διευρυμένες καθαρές ζημιές στη χρήση 2022, αλλά αρχίζει να βλέπει την ανάκαμψη.

Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι για τη χρήση μέχρι τις 31 Μαρτίου, οι καθαρές ζημιές αναμένεται να διαμορφωθούν στα 632-652 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία ανακοίνωσε καθαρές ζημιές 572,1 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2021.

Η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους ανακοίνωσε ότι οι λειτουργικές ζημιές για το δ΄ τρίμηνο αναμένεται να διαμορφωθούν στα 190-210 εκατ. Ευρώ, και ότι αυτό οφείλεται σε ένα πιο ισχυρό επιχειρηματικό περιβάλλον.