Η “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” (δ.τ. “INTRACOM HOLDINGS”), ανακοινώνει την ίδρυση της “INTRACOM ΑVIATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”.

Ιδρυτές μέτοχοι της νέας εταιρείας του Ομίλου, είναι η “INTRACOM VENTURES”, κατά ποσοστό 51%, και η “INTRACOM DEFENSE A.E.”, κατά ποσοστό 49%.

H INTRACOM ΑVIATION έχει ως βασικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών τροποποίησης, επισκευής, συντήρησης και μετατροπής αεροπλάνων, ελικοπτέρων και εν γένει αεροσκαφών, την παροχή υπηρεσιών αεροπορικών εφαρμογών πάσης φύσεως, και τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, οποιοσδήποτε φύσεως με σκοπό την ανάληψη των παραπάνω έργων.