Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ανακοινώνει την εμπορική διάθεση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (e-Invoicing), σε συνεργασία με την Information Systems Impact SA, εταιρεία που δραστηριοποιείται από το 1998 στο χώρο της παροχής λύσεων e-Business και e-Invoicing υπηρεσιών.

Η υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης εφαρμόστηκε από το ΔΑΑ για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2010, με πολλαπλά οφέλη για την εταιρεία και γνώμονα την καινοτομία, την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τους συνεργάτες αλλά και την περιβαλλοντική ευαισθησία. Με την εμπορική διάθεση της υπηρεσίας ο ΔΑΑ προσφέρει στους συνεργάτες του όλα τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την αυτόματη ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των παραστατικών που εκδίδονται, λαμβάνονται, ή αποστέλλονται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΠΟΛ 1049 / 21-3-2006).

Τα σημαντικότερα οφέλη από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης – Archiving@connect και της άυλης ηλεκτρονικής τιμολόγησης – Paperless@connect, είναι πολλαπλά, μετρήσιμα και σημαντικά:

§ Εξοικονόμηση κόστους από τη σημαντική μείωση ή και κατάργηση της εκτύπωσης των τιμολογίων (χαρτί toner κ.λπ.) και γενικότερα των παραστατικών

§ Εξοικονόμηση χώρου φυσικής αρχειοθέτησης τιμολογίων (διατήρηση αντιγράφων σε ηλεκτρονική μορφή)

§ Εξοικονόμηση χρόνου από την αυτοματοποίηση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών αρχειοθέτησης και τιμολόγησης

§ Καλύτερη αξιοποίηση ανθρώπινων πόρων (ευχέρεια και ευελιξία στη διαχείριση παραστατικών)

§ Άμεσος και οργανωμένος τρόπος αναζήτησης και ανάκτησης αρχειοθετημένων τιμολογίων / παραστατικών

§ Εγγυημένη και ασφαλής αποστολή των παραστατικών ηλεκτρονικά στους πελάτες της επιχείρησης και αυτόματη ενημέρωση για την αποστολή / παραλαβή τους.