Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, οι αεροπορικές αφίξεις εξωτερικού στη χώρα μας, για το διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2012, σημείωσαν μείωση 4,1%, ποσοστό που μεταφράζεται σε 12,9 εκατ. επιβάτες έναντι των 13,4 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Συγκεκριμένα, για το μήνα Νοέμβριο του 2012, η πτώση της επιβατικής κίνησης εξωτερικού έφτασε τα 5,3%.

Όμως, μεγαλύτερη πτώση σημείωσε η κίνηση εσωτερικού. Για το διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου οι αφίξεις πτήσεων εσωτερικού μειώθηκαν κατά 7,1%, φτάνοντας τα 4,8 εκατ. επιβατών έναντι των 5,2 εκατ. για την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ομοίως, το μήνα Νοέμβριο του 2012, η πτώση έφτασε σε ποσοστό 1,3%.