Ο οίκος της Air France Consulting ltd, εκπόνησε το σχέδιο αναδιάρθρωσης για τη βιωσιμότητα της αεροπορικής εταιρείας Cyprus Airways, σύμφωνα με το οποίο αναφέρονται μείωση του προσωπικού κατά 407 υπαλλήλους από τους 1.030, μέσω πλεονασμού και ανάθεση εργασιών συγκεκριμένων τμημάτων σε τρίτους. Το σχέδιο στοχεύει και σε μειώσεις μισθών του πτητικού προσωπικού και των υπαλλήλων των υπολοίπων τμημάτων. Προτείνεται, επίσης, η εισαγωγή σχεδίου κινήτρων για αύξηση της παραγωγικότητας.

Μέσω των μέτρων αυτών, περιορίζονται από τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του σχεδίου οι ζημιές της εταιρείας στα 4.345.000 ευρώ, ενώ στο δεύτερο χρόνο θα υπάρξει κερδοφορία.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, το ύψος της αποζημίωσης σε όσους αποχωρήσουν από την εταιρεία φτάνει στις 50.000 ευρώ σε κάθε έναν από τους πρώτους 243 εργαζομένους που θα απολυθούν. Το προηγούμενο σχέδιο αναδιάρθρωσης έδινε συνολικές αποζημιώσεις ύψους 17-18 εκατ. ευρώ, το νέο όμως σχέδιο και η σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, δίνουν 10-12 εκατ. ευρώ αποζημίωση.

Επίσης, 164 εργαζόμενοι της αεροπορικής εταιρείας εκτιμάται πως δε θα απολυθούν αλλά θα απορροφηθούν από τους ιδιωτικούς οργανισμούς, οι οποίοι (εφόσον υπάρξει τελική απόφαση στις διαπραγματεύσεις) θα αγοράσουν τα τρία τμήματα στα οποία εργάζονται και από τα οποία θέλει να αποξενωθεί η εταιρεία (Catering, Handling και Τμήμα Information Technology).

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΔΣ της Cyprus Airways, Σταύρος Σταύρου, δήλωσε την αισιοδοξία του για το σχέδιο, ενώ παράλληλα τόνισε ότι η συζήτηση του σχεδίου στη Βουλή και οι διαπραγματεύσεις με τις συντεχνίες πρέπει να ολοκληρωθούν το συντομότερο. Ο κ. Σταύρου δε θέλησε να δώσει λεπτομέρειες από τη στιγμή που δεν έχει εγκριθεί ακόμα το σχέδιο από τη Βουλή σημειώνοντας επίσης, ότι η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία αύξησης του κεφαλαίου και πρέπει να ενεργεί με βάση τους νόμους της κεφαλαιαγοράς.