Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε νέα μέτρα με σκοπό να εξασφαλίσει ότι οι επιβάτες αεροπορικών μεταφορών θα έχουν καλύτερα δικαιώματα ενημέρωσης, φροντίδας και μεταφοράς σε άλλες πτήσεις, στις περιπτώσεις όπου καθηλώνονται σε κάποιο αεροδρόμιο. Ταυτόχρονα, θα βελτιωθούν οι διαδικασίες διεκπεραίωσης καταγγελιών και τα μέτρα επιβολής, ώστε οι επιβάτες να απολαμβάνουν τα δικαιώματα που δικαιούνται.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Siim Kallas, δήλωσε πως «Είναι πολύ σημαντικό τα δικαιώματα των επιβατών να μην υπάρχουν μόνο στο χαρτί. Όλοι μας πρέπει να είμαστε σε θέση να στηριζόμαστε σε αυτά όταν τα έχουμε περισσότερο ανάγκη – όταν τα πράγματα πάνε στραβά. Γνωρίζουμε ότι η πραγματική προτεραιότητα που έχουν οι καθηλωμένοι επιβάτες είναι απλώς να πάνε στα σπίτια τους. Γι’ αυτό εστιαζόμαστε στην ενημέρωση, την φροντίδα και την αποτελεσματική μεταφορά με άλλες πτήσεις. Στόχος είναι οι επιβάτες να μεταφέρονται εκεί που επιθυμούν το ταχύτερο δυνατό και ταυτόχρονα να παρέχεται στις αεροπορικές εταιρείες ο απαιτούμενος χρόνος για να επιλύουν τα προβλήματα».

Τα δικαιώματα των επιβατών αφορούν ουσιαστικά τέσσερεις τομείς. Πρώτον, την αποσαφήνιση γκρίζων περιοχών, δηλαδή τα δικαιώματα ενημέρωσης σχετικά με πτήσεις που καθυστέρησαν ή που ματαιώθηκαν, έκτακτες περιστάσεις, δικαιώματα σχετικά με μεγάλες καθυστερήσεις και καθυστερήσεις διαδρόμου, σχεδιασμός για απρόβλεπτες καταστάσεις, δικαιώματα μεταφοράς με άλλη πτήση και δικαιώματα σχετικά με πτήσεις ανταπόκρισης.

Επιπλέον, σε περίπτωση αναπρογραμματισμού, λάθους στην γραφή των ονομάτων, απωλειών αποσκευών και απαιτήσεις διαφάνειας για χειραποσκευές και ελεγμένες αποσκευές, οι επιβάτες θα απολαμβάνουν νέα δικαιώματα.

Όσον αφορά τώρα στην επιβολή κυρώσεων και στις διαδικασίες διεκπεραίωσης, ενισχύεται η εποπτεία των αερομεταφορέων από τις εθνικές και τις ευρωπαϊκές αρχές (παρακολούθηση και κοινές έρευνες) στις διαδικασίες καταγγελιών και στην επιβολή των ατομικών δικαιωμάτων (οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να απαντούν στις καταγγελίες εντός διμήνου).

Τέλος, έχουν παρθεί μέτρα για τον δυσανάλογο οικονομικό φόρτο, με περιορισμούς στην παρεχόμενη βοήθεια, στις περιφερειακές πτήσεις και στον επιμερισμό του οικονομικού βάρους.