Οι μηχανικοί του Advanced Technology Centre της BAE Systems μελετούν τις ιδιότητες που έχει ένα «έξυπνο δέρμα» με δεκάδες χιλιάδες αισθητήρες για να γίνεται συνολικός έλεγχος της κατάστασης ενός αεροσκάφους.

bae systemsΟι μετρήσεις θα αφορούν στη θερμοκρασία, την ταχύτητα του ανέμου, τις ασκούμενες πιέσεις και την κίνηση εν γένει. Το «δέρμα» αυτό θα επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης της «υγείας» των αεροσκαφών και τον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων πριν αυτά εκδηλωθούν σε μεγάλο βαθμό. Κάτι τέτοιο θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της ανάγκης τακτικών ελέγχων στο έδαφος και την έγκαιρη αντικατάσταση προβληματικών τμημάτων.

Οι μικροσκοπικοί αυτοί αισθητήρες θα μπορούσαν να έχουν μεγέθη που παραπέμπουν σε κόκκους ρυζιού ή ακόμα και σκόνης. Συλλογικά, θα διέθεταν τη δική τους πηγή ενέργειας, και σε συνδυασμό με το κατάλληλο λογισμικό θα είχαν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τρόπο που παραπέμπει στο πώς το ανθρώπινο δέρμα στέλνει σήματα στον εγκέφαλο. Όπως υποστηρίζει η BAE Systems, οι αισθητήρες είναι τόσο μικροί που διερευνάται το ενδεχόμενο χρήσης τους σε υπάρχοντα αεροσκάφη, μέσω μεθόδων όπως ο ψεκασμός τους πάνω σε αυτά.