Όταν επιβιβαζόμαστε στο αεροπλάνο, μας ενημερώνουν πως θα πρέπει να κλείσουμε το κινητό μας ή να το βάλουμε σε λειτουργία πτήσης. Αλλά τι θα συμβεί εάν δεν το κάνουμε;

Υπάρχει αυτή η θεωρία ότι το σήμα του κινητού μπορεί να παρέμβει σε σημαντικά ηλεκτρικά ή τηλεπικοινωνιακά συστήματα στο πιλοτήριο, αλλά κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει σημαντικά ένα αεροσκάφος; Η βρετανική Daily Mail αποκαλύπτει τι μπορεί να συμβεί όταν οι επιβάτες ή το πλήρωμα δεν απενεργοποιήσουν τα τηλέφωνά τους κατά τη διάρκεια μιας πτήσης.

Στις περισσότερες πτήσεις, οι επιβάτες δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούν κλήσεις ή να στέλνουν μηνύματα  κατά τη διάρκεια αυτής, για λόγους ασφαλείας. Ο αρχικός φόβος, ήταν ότι οι ραδιοσυχνότητες που εκπέμπονται από τα κινητά τηλέφωνα θα μπορούσαν να προκαλέσουν δυσλειτουργία στα ηλεκτρονικά συστήματα του αεροσκάφους.

Όμως με τα νέας τεχνολογίας κινητά τηλέφωνα και τα συστήματα των αεροσκαφών, αυτό δεν είναι πλέον πρόβλημα. Παρόλα αυτά στις περισσότερες πτήσεις, η απαγόρευση εξακολουθεί να ισχύει. Οι επιβάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συσκευές τους, όπως smartphones ή tablets, κατά τη διάρκεια της πτήσης, εφ’ όσον έχουν ενεργοποιήσει τη λειτουργία σε πτήση. Ωστόσο οι κανονισμοί διαφέρουν από εταιρεία σε εταιρεία.

Κάποιες διεθνείς εταιρείες έχουν εξοπλίσει ειδικά μερικά από τα αεροπλάνα τους ούτως ώστε να επιτρέπουν στους επιβάτες να πραγματοποιούν κλήσεις και να στέλνουν μηνύματα. Στις ΗΠΑ η απαγόρευση ισχύει ακόμα και ενώ έχει επανεξεταστεί, οι νομοθέτες έχουν υποστηρίξει ότι παραμένει μόνο για την άνεση των επιβατών. Αυτοί που ταξιδεύουν με ιδιωτικά αεροσκάφη όμως, συνήθως επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τις συσκευές τους όποτε το επιτρέπει το σήμα της εταιρείας τους.

Πολλοί επιβάτες θεωρούν ότι μια ανοιχτή συσκευή θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλο πρόβλημα στο αεροσκάφος, ακόμη και να το οδηγήσει σε πτώση, αλλά παρόλα αυτά δεν υπάρχουν ενδείξεις και στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι ηλεκτρονικές συσκευές των επιβατών έχουν προκαλέσει ποτέ σε κάποιο αεροπλάνο δυσλειτουργία και συντριβή. Ακόμα, οι εμπειρογνώμονες υποστηρίζουν ότι η σύγχρονη τεχνολογία είναι ασφαλής και αξιόπιστη.