Το Αεροιατρικό τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας  με την επιστημονική συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Αεροδιαστημικής Ιατρικής και Διαστημικών Ερευνών Θεσσαλονίκης και των κέντρων Αεροπορικής Ιατρικής Θεσσαλονίκης και Αθηνών, φιλοξένει από τις 8 έως τις 9 Ιουλίου 2016 στο αμφιθέατρο της κεντρικής υπηρεσίας επιστημονική Διημερίδα αεροπορικής και διαστημικής ιατρικής με κεντρικό θέμα : «Ανθρώπινοι περιορισμοί στην Αεροπορία και στο Διάστημα».

Την έναρξη της επιστημονικής διημερίδας πραγματοποίησε ο Διοικητής της ΥΠΑ κ. Κωνσταντίνος Λιντζεράκος. Στη ομιλία του επισήμανε ότι για πρώτη φορά υπάρχει η δυνατότητα να φάνει το σημαντικό επιστημονικό έργο που γίνεται από τους γιατρούς της Πολιτικής Αεροπορίας κάτι που από φέτος θα ενισχυθεί με επιπλέον ανθρώπινο δυναμικό και νομική υποστήριξη.

Στόχος της Διημερίδας είναι η προώθηση της ασφάλειας των πτήσεων και της αεροπορικής και διαστημικής ιατρικής. Τα κυρία θέματα αφορούν την ασφάλεια των πτήσεων τόσο από ιατρικής όσο και από τεχνολογικής πλευράς καθώς και τα αίτια των αεροπορικών ατυχημάτων και έξυπνοι τρόποι αποφυγής αυτών. 

Τα θέματα αυτά θα αναπτυχθούν από τον διευθυντή του Αεροιατρικού τμήματος της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ. Dr. Melchor Antunano , τον διευθυντή της Ελληνικής Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων κ. Αθανάσιο Μπίνη, τον υπεύθυνο του Αεροιατρικού τμήματος της ΥΠΑ κ. Οδυσσέα Παπαευθυμίου και τους διευθυντές των κέντρων Αεροπορικής Ιατρικής Θεσσαλονίκης και Αθηνών , καθώς και από αξιόλογους Αεροπορικούς Ιατρούς. Παράλληλα θα αναπτυχθούν και αλλά θέματα αεροπορικής ιατρικής και η νέα προσέγγιση της ποινικοποίησης των αεροπορικών ατυχημάτων .  Η 2η ημέρα της εκδήλωσης θα ανοίξει με ομιλία από τον καθηγητή του ΑΠΘ κ. Π. Μπαμίδη και θα συνεχιστεί με ομιλίες από τον καθηγητή Felice Strollo και από την διευθύντρια της ΝΑΣΑ Joan Vernicos.

Η διημερίδα θα κλείσει με την παρουσίαση του Κοσμοναύτη και ήρωα της Ρωσίας και Ρουμανίας Dorin Prunariu με θέμα: “Το Διάστημα από την πλευρά του κοσμοναύτη”.

111