Είναι γνωστό ότι, το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει μεγάλη συζήτηση, τόσο σε επίπεδο Κυβέρνησης όσο και σε επίπεδο δήμων αλλά και τοπικών και  πολιτικών  φορέων, για την ανανέωση της σύμβασης του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» με το Ελληνικό Δημόσιο για την περίοδο 2025 – 2055 και κυρίως για το τι πρέπει να συμπεριληφθεί στην υπό διαμόρφωση νέα σύμβαση.

Στις 14-9-1995 κυρώθηκε η «Σύμβαση Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας, ίδρυση της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις» (Ν.2338/1995 – ΦΕΚ 202 Α’/14-9-2015) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και τεσσάρων Εταιρειών. Η Συμβατική Περίοδος έχει διάρκεια 30 έτη (έως τις 14-12-2025).

Εν όψει της διαβούλευσης για την ανανέωση της εν λόγω σύμβασης πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στις 22 Δεκεμβρίου 2016 προκειμένου να συνδιαμορφωθεί το πλαίσιο προτάσεων – αιτημάτων για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του αεροδρομίου. Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι : αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Πάρις Ευαγγελίου, Ζαχαρίας Πελέκης και Γιάννης Σμέρος, οι δήμαρχοι Μαρκοπούλου Σωτήρης Μεθενίτης, Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης, Σπάτων – Αρτέμιδος Δημήτρης Μάρκου, Ραφήνας – Πικερμίου Βασίλης Πιστικίδης, και ο νομικός εκπρόσωπος των Δήμων Απόστολος Παπακωνσταντίνου.

Οι Δήμοι των Μεσογείων (Κρωπίας, Μαρκοπούλου, Ραφήνας –Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδος) έχουν εκπονήσει και έχουν καταθέσει εγκαίρως στους συναρμόδιους φορείς συγκεκριμένες προτάσεις τόσο για τη διευθέτηση των προβλεπόμενων στον νόμο 2338/1995 αντισταθμιστικών οφελών από την αξιοποίηση του χώρου του τέως Αεροδρομίου του Ελληνικού, όσο και για τους όρους που αφορούν τη χρονική επέκταση της συμβάσεως παραχώρησης του Αεροδρομίου και άπτονται δίκαιων και διαχρονικών αιτημάτων των Δήμων. Οι προτάσεις τους αυτές βρίσκουν σύμφωνη την Περιφέρεια Αττικής, η οποία δεσμεύθηκε να επιδιώξει από κοινού με τους Δήμους την υιοθέτησή τους από την Κεντρική Διοίκηση.

Οι πρώτες λοιπόν κατευθύνσεις που συναποφασίστηκαν έχουν ως εξής:

–    Να συμμετέχουν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού στις συζητήσεις και στις διαβουλεύσεις για την ανανέωση της σύμβασης.

–    Με δεδομένο ότι σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες η Τοπική Αυτοδιοίκηση μετέχει στις όποιες αναπτυξιακές διαδικασίες γίνονται γύρω από τα αεροδρόμια, προτείνει τη σύσταση ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης – ανάπτυξης της περιοχής με συμμετοχή της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και του αεροδρομίου.

–  Λόγω  της  περιβαλλοντικής  επιβάρυνσης,  της  όχλησης, της κυκλοφοριακής φόρτισης κλπ και επειδή τα Δημοτικά Τέλη δεν έχουν πληρωθεί, θα πρέπει να θεσπιστεί αντισταθμιστικό τέλος, μόνιμα, για τους ΟΤΑ της περιοχής (όπως αυτοί αναφέρονται στο ΑΡΘΡΟ 25, του Ν. 2338/95, παραγρ. 25.6, σελ. 5734, ΦΕΚ 202Α/ 14-9-1995)     της τάξης του 2%.

–    Με τον νόμο 2338/95 είχαν προβλεφθεί αντισταθμιστικά τέλη 10% από την αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, τα οποία θα δίνονταν στους όμορφους με το Αεροδρόμιο Δήμους της ευρύτερης περιοχής των Μεσογείων (Ν. 2338/95, άρθρο 9, παραγρ. 4, σελ. 6055, ΦΕΚ 202Α/ 14-9-1995) για αναπτυξιακά προγράμματα. Ζητάμε να ενεργοποιηθεί ο  συγκεκριμένος νόμος και να δοθούν τα αντισταθμιστικά στους Δήμους.

–    Όσον αφορά στα χωροταξικά θέματα, είναι γνωστό ότι για το Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» έχουν δεσμευθεί περίπου 20.000 στρέμματα – η ονομαζόμενη Ζώνη Περιορισμένης Ανάπτυξης Αεροδρομίου (Ζ.Π.Α.Α.) – (10.800 στρέμματα στον Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος, 4.000 στρέμματα στον Δήμο Παιανίας, 4.300 στρέμματα στον Δήμο Κρωπίας και 500 στρέμματα στον Δήμο Μαρκοπούλου). Δεν έχει υπάρξει όμως καμία δέσμευση για το τι θα γίνει με τους ιδιοκτήτες των οποίων τα γεωτεμάχια ανήκουν στη δεσμευμένη ζώνη. Έχουν γίνει επίσης συγκεκριμένες προτάσεις και για τον τρόπο που θα πρέπει το Αεροδρόμιο να κάνει τις απαραίτητες απαλλοτριώσεις αλλά και για τις αλλαγές των χρήσεων γης στις παραπάνω περιοχές προκειμένου αυτές να αξιοποιηθούν και να αναβαθμιστούν προς όφελος τόσο των ίδιων των τοπικών κοινωνιών όσο και του Αεροδρομίου. Μέσα στις προτάσεις που έχουν υποβληθεί, περιλαμβάνονται συγκεκριμένες  χρήσεις  γης,  συγκεκριμένοι συντελεστές και όροι δόμησης που θα πρέπει να ισχύσουν για την ανάπτυξη αυτών των περιοχών.

– Έχουν επίσης διατυπωθεί προτάσεις για υλοποίηση κοινών προγραμμάτων για την ανάδειξη και αξιοποίηση των  μνημείων της περιοχής, αλλά και των παραγωγικών μονάδων του πρωτογενούς τομέα, των τουριστικών «μονοπατιών» και άλλων σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος της περιοχής, καθώς και των χώρων συλλογής, διαχωρισμού και επεξεργασίας των απορριμμάτων. Παράλληλα, έχουν γίνει προτάσεις για άρσεις απαλλοτριώσεων περιοχών όπου υπάρχουν οικίες κτλ.

Επειδή λοιπόν για όλα τα παραπάνω δεν έχει γίνει κανένας ουσιαστικός διάλογος, τόσο με την πολιτεία όσο και με τους υπεύθυνους του αεροδρομίου, στη σύσκεψη αποφασίστηκε ότι θα πρέπει άμεσα να πραγματοποιηθεί σύσκεψη μεταξύ των αρμόδιων φορέων της πολιτείας, των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και της διοίκησης του αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος, προκειμένου να  συνδιαμορφωθεί το πλαίσιο των προτάσεων – αναπτυξιακών κατευθύνσεων της περιοχής γύρω από το αεροδρόμιο.

Τέλος ότι συναποφασίστηκαν στη σύσκεψη εστάλησαν στις 9 Ιανουαρίου 2017 προς τον υπουργό Οικονομικών, τον υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, τον πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ, την Περιφερειάρχη Αττικής, και τον πρόεδρο του Δ.Σ. της Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε..

 

Πηγή: mesogianews.gr