Θέση πήρε η Fraport Greece για την καθυστέρηση της ανάληψης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, ενώ γίνεται ιδιαίτερη μνεία στις μέσες αποδοχές των νεοπροσληφθέντων στον όμιλο, οι οποίες είναι πολύ υψηλότερες συγκριτικά με τις προβλεπόμενες από τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, όπως αναφέρει το ενημερωτικό της σημείωμα.

Η εταιρεία διευκρινίζει ακόμη ότι τα αεροδρόμια για τεχνικούς και διαδικαστικούς κυρίως λόγους δεν έχουν παραχωρηθεί ακόμη, αλλά αυτό προβλέπεται να γίνει άμεσα.

Αναλυτικά, η Fraport Greece, αναφερόμενη στα οφέλη της επένδυσης, σημειώνει ότι:

«Η παραχώρηση των 14 αεροδρομίων είναι η μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση που γίνεται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, σε μια δύσκολη περίοδο.

 1. Τα ελληνικά περιφερειακά αεροδρόμιο δεν πωλούνται. Παραμένουν στην ιδιοκτησία του ελληνικού κράτους. Σε καθημερινούς όρους ενοικιάζονται για 40 χρόνια.
 2. Τα οφέλη για το ελληνικό κράτος είναι άμεσα και τεράστια.
 • Το ελληνικό Δημόσιο θα εισπράξει προκαταβολικά 1,234 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι το τίμημα της παραχώρησης, με την παράδοση των αεροδρομίων.
 • Επιπλέον, το ελληνικό Δημόσιο θα εισπράττει για τα επόμενα 40 χρόνια ετήσιο πάγιο τίμημα παραχώρησης 22,9 εκατομμύρια ευρώ και ετήσιο μεταβλητό τίμημα παραχώρησης της τάξης του 28,5% των λειτουργικών κερδών της Fraport Greece.
 • Η σύμβαση παραχώρησης προβλέπει ξεκάθαρα ότι η καταβολή των 1,234 δισεκατομμυρίων ευρώ από τη Fraport στο ελληνικό δημόσιο θα γίνει την ημέρα της παραχώρησης των αεροδρομίων στη Fraport Greece. Τα αεροδρόμια για τεχνικούς και διαδικαστικούς κυρίως λόγους δεν έχουν παραχωρηθεί ακόμη, αλλά αυτό προβλέπεται να γίνει άμεσα.
 • Η Fraport Greece υπέγραψε σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο για την παροχή υπηρεσιών πυρασφάλειας από το Ελληνικό Πυροσβεστικό Σώμα. Η Fraport Greece θα καλύψει το σύνολο των αμοιβών του προσωπικού που ανέρχεται σε 10,5 εκατ. ευρώ ετησίως.

Ήδη, έχουν δημιουργηθεί 400 νέες θέσεις εργασίας με τις προσλήψεις που έγιναν σε κεντρικό και σε περιφερειακό επίπεδο ενώ δρομολογούνται ακόμα 160 προσλήψεις στο αμέσως προσεχές διάστημα. Το 96% των εργαζομένων είναι Έλληνες. Οι μέσες αποδοχές που προσφέρονται στο προσωπικό των αεροδρόμια είναι πολύ  υψηλότερες από τις αντίστοιχες αποδοχές που θα ελάμβαναν αν η Fraport Greece ακολουθούσε μισθολογικά τη ΣΣΕ.

Οι μέσες αποδοχές θα είναι ακόμα μεγαλύτερες όταν γίνει η ανάληψη των αεροδρομίων καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων στα αεροδρόμια θα εργάζονται σε καθεστώς βαρδιών οπότε τυχόν έξτρα (π.χ νυχτερινή απασχόληση, Κυριακές/Αργίες) θα προσαυξάνουν ακόμα  περισσότερο τις μηνιαίες αποδοχές.

 1. Με την έναρξη της παραχώρησης ξεκινούν επενδύσεις σε αερολιμενικές υποδομές ύψους 20% υψηλότερες από τη Συμβατική υποχρέωση (330 εκατ. ευρώ μέχρι το 2020). Στη συνέχεια, και έως το τέλος της διάρκειας της παραχώρησης, θα γίνουν και πρόσθετες επενδύσεις για τη συντήρηση, την αναβάθμιση και την επέκταση των υποδομών, ανάλογα με το πώς θα εξελίσσεται η επιβατική κίνηση που θα ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
 2. Ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και δημιουργούνται νέες δουλειές.
 3. Ο τουρισμός, η εθνική βιομηχανία της Ελλάδος, κερδίζει από την αξιοποίηση ενός ισχυρού δικτύου που προβάλει παγκόσμια τους ελληνικούς προορισμούς, από την αύξηση των αφίξεων και από την επέκταση της τουριστικής περιόδου.
 4. Η Fraport είναι ισχυρή και οικονομικά εύρωστη εταιρεία, και κατατάσσεται  σε μια από τις καλύτερες θέσεις διεθνώς. Είναι προφανές ότι έχει εξασφαλίσει  – και ποτέ δεν τέθηκε εν αμφιβόλω –  το σύνολο των απαιτούμενων χρημάτων, τόσο για την παραχώρηση, όσο και για τις άμεσες επενδύσεις.
 5. Πολλαπλά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες
 • Ενισχύεται η εικόνα των 14 πόλεων και περιφερειών ως τουριστικών προορισμών.
 • Αναπτύσσονται νέα δρομολόγια από τη Fraport Greece που θα ενισχύσουν την επιβατική κίνηση.
 • Η αύξηση της κίνησης ενισχύει την απασχόληση και σε άλλους τομείς της οικονομίας, όπως το εμπόριο, οι υπηρεσίες φιλοξενίας, η εκμετάλλευση ακινήτων, η γεωργία, η αλιεία, η βιομηχανική παραγωγή και οι κατασκευές.
 • Στηρίζονται οι τοπικές επιχειρήσεις και οι τοπικοί επαγγελματίες.
 • Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας
 1. Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των αεροδρομίων και των αερολιμενικών υποδομών, καθώς και η βελτιστοποίηση κάθε διαδικασίας θα προσελκύσουν περισσότερα δρομολόγια και επιβατική κίνηση.
 2. Τα αεροδρόμια επωφελούνται από την εκτεταμένη εμπειρία της Fraport στη λειτουργία αερολιμένων σε ολόκληρο τον κόσμο.
 3. Η Fraport Greece εγγυάται την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, την ασφάλεια και την προστασία, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διεθνείς προδιαγραφές.
 4. Ενισχύεται η εικόνα των αεροδρομίων και διασφαλίζεται μια ευχάριστη εμπειρία για τους επιβάτες, βασισμένη στην ευταξία και την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων, στο λογικό χρόνο αναμονής, στα ελκυστικά εμπορικά καταστήματα και στο φιλικό προσωπικό.
 5. Η τεράστια αυτή επένδυση στην εθνική «βιομηχανία» της Ελλάδας, τον τουρισμό, είναι ένα έργο σύνθετο και πολύπλοκο που απαιτεί την αρμονική συνεργασία πολλών φορέων του δημοσίου σε 14 διαφορετικές περιοχές και την επίλυση δεκάδων θεμάτων που ανακύπτουν.

Όλα τα στελέχη και οι εργαζόμενοι της Fraport Greece εργάζονται με επαγγελματισμό και αίσθημα ευθύνης, ώστε να επιτευχθούν το ταχύτερο τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη για τον τουρισμό, για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας, καθώς και για τους κατοίκους των περιοχών που εξυπηρετούν τα αεροδρόμια και τα εκατομμύρια τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα κάθε χρόνο».