Ελκυστικό προβλέπεται να είναι το νέο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, αν επιβεβαιωθούν τα σενάρια για τέλη αεροδρομίου κάτω από τα 20 ευρώ.

480 εκατομμύρια ευρώ αποκάλυψε το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς της κοινοπραξίας ΤΕΡΝΑ GMR για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, του οποίου το αρχικό κατασκευαστικό αντικείμενο είχε συνολικό ύψος 800 εκατ. ευρώ, ενώ η χρηματοδοτική συμβολή του δημοσίου ανέρχεται στο ύψος των 180 εκατ. ευρώ, όταν με βάση τα τεύχη του διαγωνισμού προβλεπόταν συμμετοχή έως 220 εκ. ευρώ.

Τα 480 εκ. ευρώ ήρθαν προφανώς προκειμένου ο ιδιώτης να κερδίσει «μπόνους» στην προσφορά του, κάτι που εξασφαλίζεται με τη μεγαλύτερη συμβολή του. Αντίστοιχα, το ποσοστό που θα έχει στην εταιρεία παραχώρησης, το δημόσιο ανέρχεται σε 46%, είναι δηλαδή μέσα στις προδιαγραφές που έβαζε ο διαγωνισμός που προέβλεπε αυξημένη συμμετοχή σε ποσοστό από 45% έως 55%.

Το αυξημένο ποσοστό του δημοσίου πάντως συνιστά έσοδα και μερίσματα από τον πρώτο κιόλας χρόνο λειτουργίας του νέου αεροδρομίου, το οποίο με βάση τις ως τώρα πληροφορίες φαίνεται πως θα έχει και χαμηλά (και άκρως ανταγωνιστικά) τέλη που θα πέσουν κάτω από τα 20 ευρώ.

Ο διαγωνισμός προχωρεί με ταχύτατους ρυθμούς αφού την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε η τεχνική αξιολόγηση. Εφόσον εγκριθεί η οικονομική προσφορά, στην συνέχεια θα πρέπει να καταρτιστεί η σύμβαση και κατόπιν να εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο και από τη Βουλή, διαδικασία που δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του χρόνου.

 

Πηγή: cretalive.gr