Η ελληνική αεροπορική Sky Express εισάγει 2 επιπλέον δρομολόγια εσωτερικού.

Τα νέα δρομολόγια είναι τα εξής:

Hράκλειο – Πάρος  2 Ιουλίου έως 29 Αυγούστου 2017, 2 φορές την εβδομάδα

GQ212 HER1615 – 1700PAS ATR 2

GQ212 HER1640 – 1725PAS ATR 7

GQ213 PAS1720 – 1805HER ATR 2

GQ213 PAS1745 – 1830HER ATR 7

Ρόδος – Σητεία  2 Ιουνίου – 30 Σεπτεμβρίου 2017, 1 φορά την εβδομάδα

GQ344 RHO1255 – 1340JSH J41 6

GQ343 JSH1455 – 1540RHO J41 5