Ανακοίνωση εξέδωσε η Airhelp σχετικά με την προσβασιμότητα των σκύλων- οδηγών στα αεροσκάφη, με αφορμή το πρόσφατο συμβάν που διαδραματίστηκε σε πτήση της Aegean.

Ειδικότερα, στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

«Πρόσφατα ήρθε στο φως η περίπτωση μιας οικογένειας ατόμων με περιορισμένη όρασης με 2 σκύλους-οδηγούς και ένα παιδί 16 μηνών που τους αρνήθηκε η αεροπορική εταιρεία την επιβίβαση επικαλούμενη λόγους ασφαλείας. Τι ισχύει σε τέτοιες περιπτώσεις, και πώς πρέπει να προετοιμάζονται και τα δύο μέρη προς αποφυγή των δυσάρεστων εκπλήξεων την ώρα της επιβίβασης.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004, σε επιβάτες με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα θα πρέπει να παρέχετε ειδική βοήθεια και να καλύπτονται οι ανάγκες για ειδική βοήθεια ανάλογα την περίπτωση. Συγκεκριμένα: Άτομο με μειωμένη κινητικότητα νοείται, οποιοδήποτε άτομο του οποίου η κινητικότητα μειώνεται όταν χρησιμοποιεί μεταφορικά μέσα λόγω σωματικής αναπηρίας (μόνιμα ή προσωρινά), πνευματική αναπηρία, ηλικία ή οποιαδήποτε άλλη αιτία αναπηρίας. Αυτές οι περιπτώσεις χρήζουν ειδικής φροντίδας και προσαρμογής στις ανάγκες του κάθε ατόμου των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες σε κάθε επιβάτη. Ο αερομεταφορέας θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες του κάθε ατόμου με μειωμένη κινητικότητα και κάθε προσώπου που το συνοδεύει.

Οι επικαλούμενοι λόγοι ασφαλείας από την αεροπορική εταιρεία είναι σε λογική βάση, λόγω του ότι η αεροπορική είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια όλων των επιβατών και του πληρώματος. Επίσης ο περιορισμός της επιβίβασης ζώων συντροφιάς είναι ανά άτομο και σχετικό με τον τύπο του αεροσκάφους, καθώς ισχύει το ανάλογο και για σκύλους οδηγούς. Τι ισχύει όμως σε συνδυασμό μεταφοράς ατόμου κάτω τον 2 ετών εκτός του σκύλου οδηγού;

Δεν υπάρχει σαφής κανονισμός για περιπτώσεις σαν αυτή.

Οι πιθανότητες είναι οι εξής δύο:

  • Σε περίπτωση που οι επιβάτες έχουν ενημερώσει την αεροπορική εγκαίρως (αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κράτησης) για την μεταφορά των 2 σκύλων καθώς του βρέφους, η εταιρεία θα πρέπει να βρει τρόπο να καλύψει τις ανάγκες την οικογένειας για ομαλή κινητικότητα, επιβίβαση και μεταφορά στον προορισμό της. Ένας τρόπος θα ήταν να προσφέρει συνοδεία για το βρέφος. Σε περίπτωση λοιπόν που η αεροπορική είχε την πληροφόρηση, η άρνηση επιβίβασης είναι λανθασμένη.
  • Η δεύτερη περίπτωση είναι οι επιβάτες να μην έχουν ενημερώσει τον αερομεταφορέα πριν την ημέρα της πτήσης και η εταιρεία δεν είχε τον επαρκή χρόνο για την οργάνωση της ομαλής μεταφοράς την οικογένειας στον προορισμό της με την προσφορά βοήθειας ή/και συνοδείας για το βρέφος. Τότε η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί την επιβίβαση και παράλληλα να οργανώσει την συντομότερη μεταφορά της οικογένειας στον προορισμό της με εναλλακτική πτήση και με τις σωστές συνθήκες.

Δικαιούνται οι επιβάτες αποζημίωση για την άρνηση επιβίβασης;

Στην πρώτη περίπτωση ναι δικαιούνται αποζημίωση.

Σε κάθε περίπτωση, θε πρέπει η συνεννόηση και από τα δύο μέρη να γίνεται εγκαίρως για την αντιμετωπίσει οποιασδήποτε περίπτωσης με την κατάλληλη φροντίδα. Αεροπορικές εταιρείες όπως η Aegean θέτουν σε προτεραιότητα τον επιβάτη. Ωστόσο όλοι οι επιβάτες με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να βοηθούνται με επαρκή τρόπο ανάλογα με τις συνθήκες τους χωρίς να τίθενται μπροστά σε αθέμιτα διλλήματα όπως «το βρέφος ή ο σκύλος οδηγός».