Συνήθως η ταλαιπωρία είναι μεγάλη για τους επιβάτες, όταν μία πτήση έχει καθυστέρηση ή έχει ακυρωθεί.

Μάθετε ποια είναι τα δικαιώματά σας σε αυτές τις περιπτώσεις, σύμφωνα με το skyscanner.com.

Πώς προστατεύονται τα δικαιώματά μου σε περίπτωση ακύρωσης ή καθυστέρησης πτήσης;

Σύμφωνα με ένα Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚ 261/2004), οι επιβάτες πτήσεων που ακυρώθηκαν ή έχουν καθυστερήσει πάνω από κάποιο καθορισμένο όριο, έχουν δικαίωμα αποζημίωσης από την αεροπορική εταιρεία.

Ο Κανονισμός αυτός καλύπτει τόσο τους επιβάτες που αναχωρούν από αερολιμένα κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και επιβάτες των οποίων η πτήση αναχωρεί από αερολιμένα τρίτης χώρας και έχει ως προορισμό κράτος-μέλος, στο οποίο αυτός βρίσκει εφαρμογή. Ωστόσο, δεν καλύπτει επιβάτες που έχουν λάβει κάποιο αντάλλαγμα ή αποζημίωση ή έχουν τύχει βοήθειας σε τρίτη χώρα και εφόσον ο αερομεταφορέας είναι κοινοτικός.

Ποιες προϋποθέσεις υπάρχουν;

Οι επιβάτες θα πρέπει να έχουν επιβεβαιωμένη κράτηση στην πτήση που καθυστέρησε ή/και ακυρώθηκε και να έχουν παρουσιαστεί στον έλεγχο εισιτηρίων το αργότερο 45 λεπτά πριν από την ώρα αναχώρησης της πτήσης.

Σε περίπτωση που κάποιος ταξιδεύει με δωρεάν ή μειωμένο ναύλο, ο οποίος δε διατίθεται άμεσα ή έμμεσα στο κοινό, ο κανονισμός δεν έχει εφαρμογή.

Τι δικαιούμαι αν ακυρωθεί η πτήση μου;

α) Βοήθεια από τον αερομεταφορέα

Αυτό σημαίνει ότι ο επιβάτης έχει δικαίωμα επιστροφής χρημάτων ή μεταφοράς με άλλη πτήση. Η αεροπορική εταιρεία θα πρέπει να σας δώσει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε:

 • επιστροφή του πλήρους αντιτίμου του εισιτηρίου εντός 7 ημερών (για τμήμα/τμήματα του ταξιδιού σας που δεν πραγματοποιήθηκαν ή για μέρος/μέρη του ταξιδιού που πραγματοποιήθηκαν ήδη, εφόσον η πτήση δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό σε σχέση με το αρχικό σας ταξιδιωτικό πλάνο)
 • μεταφορά με τη νωρίτερη δυνατή πτήση στον τελικό προορισμό, ή

μεταφορά στον τελικό προορισμό άλλη μέρα που σας εξυπηρετεί, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων.

Επίσης, στη βοήθεια από τον αερομεταφορέα, εντάσσεται και το δικαίωμα φροντίδας που έχουν οι επιβάτες, των οποίων η πτήση ακυρώθηκε. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται τα δωρεάν γεύματα και αναψυκτικά, που οφείλει να παρέχει η αεροπορική εταιρεία, ανάλογα με το χρόνο αναμονής των επιβατών. Επίσης, η διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο, όταν είναι αναγκαία η παραμονή τους για ένα ή περισσότερα βράδια ή για διάστημα μεγαλύτερο από εκείνο που υπολόγιζαν. Ακόμη, η μεταφορά από/προς το αεροδρόμιο και το κατάλυμα. Οι επιβάτες δικαιούνται ακόμη δύο τηλεφωνήματα (φαξ ή email).

β) Δικαίωμα αποζημίωσης

Το δικαίωμα αποζημίωσης δεν ισχύει σε περίπτωση που:

 • οι επιβάτες έχουν πληροφορηθεί την ακύρωση της πτήσης τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης της πτήσης
 • οι επιβάτες έχουν πληροφορηθεί για την ακύρωση της πτήσης 1 έως 2 εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και τους έχει προσφερθεί η δυνατότητα ταξιδίου με άλλη πτήση (όχι πάνω από 2 ώρες νωρίτερα από την αρχική πτήση και με άφιξη στον τελικό προορισμό σε λιγότερο από 4 ώρες μετά την αρχική πτήση)
 • οι επιβάτες έχουν ενημερωθεί για την ακύρωση της πτήσης τους λιγότερο από 7 ημέρες πριν και τους έχει προσφερθεί η δυνατότητα μεταφοράς με άλλη πτήση (όχι πάνω από 1 ώρα νωρίτερα από την αρχική τους πτήση και με άφιξη λιγότερο από 2 ώρες μετά την αρχικά προγραμματισμένη ώρα άφιξης της πτήσης τους).

Προσοχή: Οι αεροπορικές εταιρείες δεν υποχρεούνται να πληρώσουν αποζημίωση, εφόσον η ακύρωση της πτήσης έχει προκληθεί από έκτακτες περιστάσεις που δε θα μπορούσαν να αποφευχθούν (π.χ. ακραίες καιρικές συνθήκες).

Tip: Το βάρος απόδειξης του αν και πότε ενημερώθηκαν οι επιβάτες για την ακύρωση της πτήσης τους, το φέρουν οι αερομεταφορείς.

Πόσα χρήματα δικαιούμαι;

Οι επιβάτες δικαιούνται αποζημίωση που κυμαίνεται από 250€ ως 600€. Αν η πτήση είναι ως 1.500 χιλιόμετρα το ποσό της χρηματικής αποζημίωσης ανέρχεται στα 250€. Για ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1.500 χιλιομέτρων και για όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1.500-3.500 χιλιομέτρων το ποσό της αποζημίωσης ανέρχεται στα 400€. Τέλος, για όλες τις πτήσεις που δεν καλύπτονται από τα παραπάνω η αποζημίωση ανέρχεται στα 600€.

Προσοχή: Το ποσό της χρηματικής αποζημίωσης μπορεί να μειωθεί κατά 50% σε περίπτωση που η εταιρεία προσφέρει στους επιβάτες δυνατότητα μεταφοράς στον τελικό τους προορισμό με άλλη πτήση, η άφιξη της οποίας δεν υπερβαίνει την προγραμματισμένη ώρα άφιξης της αρχικής πτήσης τους, κατά:

 • 2 ώρες για όλες τις πτήσεις έως 1.500 χιλιόμετρα
 • 3 ώρες για ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1.500 χιλιομέτρων
 • 3 ώρες για όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1.500-3.500 χιλιομέτρων
 • 4 ώρες για όλες τις άλλες πτήσεις, που δεν καλύπτονται από τα παραπάνω.
  Tip: Η χρηματική αποζημίωση καταβάλλεται σε ρευστό, με ηλεκτρονικό τραπεζικό έμβασμα, τραπεζική εντολή ή επιταγή, ή εφόσον έχει συμφωνήσει ο επιβάτης (ενυπόγραφα) με ταξιδιωτικά κουπόνια (voucher) ή/και άλλες υπηρεσίες.

Τι δικαιώματα έχω σε περίπτωση καθυστέρησης της πτήσης μου;

Σε περίπτωση που η πτήση σας έχει καθυστερήσει:

 • 2 ώρες και πάνω για πτήσεις έως 1.500 χιλιόμετρα
 • 3 ώρες και πάνω για ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1.500 χιλιομέτρων
 • 3 ώρες για όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1.500-3.500 χιλιομέτρων
 • 4 ώρες και πάνω για πτήσεις που δεν καλύπτονται από τα παραπάνω,

Ο αερομεταφοράς οφείλει να σας παρέχει γεύματα και αναψυκτικά, διανυκτέρευση, μεταφορά από/προς το αεροδρόμιο και το κατάλυμα και δωρεάν τηλεφωνήματα, ανάλογα με το χρόνο καθυστέρησης.

Όταν η καθυστέρηση είναι τουλάχιστον πέντε ώρες, η αεροπορική εταιρεία οφείλει να παρέχει στους θιγόμενους επιβάτες επιστροφή χρηματικού ποσού ίσης αξίας με το εισιτήριό του εντός 7 ημερών.

Η αποζημίωση ισχύει μόνο για ακύρωση ή και για καθυστέρηση πτήσης;

Οι επιβάτες δικαιούνται αποζημίωση τόσο στην περίπτωση ακύρωσης, όσο και καθυστέρησης πτήσεων, εκτός κι αν αυτές οφείλονται σε έκτακτες περιστάσεις. Σε αυτήν την περίπτωση δεν έχετε δικαίωμα αποζημίωσης, αλλά η αεροπορική εταιρεία είναι υποχρεωμένη να σας παρέχει βοήθεια (δηλαδή επιστροφή χρημάτων ή προώθηση σε άλλη πτήση για να συνεχίσετε το ταξίδι σας) και φροντίδα (γεύματα ή/και διαμονή σε κατάλυμα).

Πότε μπορώ να ασκήσω αγωγή αποζημίωσης για πτήση που ακυρώθηκε;

Το χρονικό όριο εντός του οποίου μπορείτε να ασκήσετε αγωγή αποζημίωσης για πτήση που ακυρώθηκε εξαρτάται από τη νομοθεσία κάθε χώρας κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.