Τον Δεκέμβριο του 2017, οι αεροπορικές εταιρείες του Oμίλου Lufthansa καλωσόρισαν περίπου 9,3 εκατομμύρια επιβάτες παρουσιάζοντας αύξηση 19,9% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Οι προσφερόμενες χιλιομετρικές θέσεις αυξήθηκαν κατά 14,2%, ενώ ταυτόχρονα οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 15,9%. Ο συντελεστής πληρότητας βελτιώθηκε αναλόγως κατά 1,1% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2016 φθάνοντας το 78,9%. Συνολικά, κατά το 2017 οι αεροπορικές εταιρείες του Ομίλου Lufthansa υποδέχτηκαν περίπου 130 εκατομμύρια επιβάτες στα αεροσκάφη τους επιτυγχάνοντας νέο ρεκόρ επιβατών. Ο συντελεστής πληρότητας για τις 1,1 εκατομμύρια πτήσεις του περασμένου έτους παρέμεινε στο επίπεδο ρεκόρ 80,9%.

Ο δείκτης “currency adjusted yield” συνέχισε να αναπτύσσεται θετικά τον Δεκέμβριο του 2017. Η ικανότητα μεταφοράς φορτίου αυξήθηκε κατά 6,6% σε ετήσια βάση, ενώ οι πωλήσεις υπηρεσιών cargo αυξήθηκαν κατά 5,8% στα έσοδα ανά χιλιομετρικό τόνο. Ως αποτέλεσμα, τον μήνα Δεκέμβριο ο συντελεστής πληρότητας στον τομέα μεταφοράς φορτίου μειώθηκε κατά 0,5%. Συνολικά, η ικανότητα μεταφοράς φορτίου 2017 ήταν 3,3% υψηλότερη από ό,τι το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, οι πωλήσεις στο τομέα των εμπορευμάτων την περίοδο αυτή αυξήθηκαν κατά 7,4%, με αποτέλεσμα ο συντελεστής πληρότητας να αυξηθεί κατά 2,7% σε σχέση με το 2016.

Network Airlines
Τον Δεκέμβριο του 2017 οι Network Airlines του Ομίλου Lufthansa- Lufthansa German Airlines, SWISS και Austrian Airlines- μετέφεραν συνολικά 7 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 7,4% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2016. Τον ίδιο μήνα αυξήθηκαν και οι προσφερόμενες χιλιομετρικές θέσεις κατά 4,5% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, ενώ ο όγκος των πωλήσεων αυξήθηκε κατά 5,8% αυξάνοντας τον συντελεστή πληρότητας κατά 1% στο 78,7%. Το 2017, οι Network Airlines του Ομίλου μετέφεραν συνολικά 97,4 εκατομμύρια επιβάτες, δηλαδή 6,8% περισσότερους σε σχέση με το 2016. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο συντελεστής πληρότητας για τις Network Airlines αυξήθηκε κατά 2,1% φτάνοντας το 81,1%.

Η Lufthansa German Airlines μετέφερε 4,7 εκατομμύρια επιβάτες τον Δεκέμβριο του 2017, σημειώνοντας αύξηση 7,3% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. Η αύξηση των προσφερόμενων χιλιομετρικών θέσεων κατά 4,2% τον Δεκέμβριο αντιστοιχεί σε αύξηση των πωλήσεων κατά 5,1%. Επιπλέον, ο συντελεστής πληρότητας έφτασε το 79,2%, δηλαδή 0,7 % υψηλότερα από το επίπεδο του προηγούμενου έτους. Το 2017, η Lufthansa German Airlines μετέφερε 66,2 εκατομμύρια επιβάτες, 6,1% περισσότερους σε σχέση με το 2016, ενώ ο συντελεστής πληρότητας έφτασε το 81,6%, σημειώνοντας αύξηση 2,5%.

Point-to-Point Airlines
Οι αεροπορικές εταιρείες Point-to-Point του Ομίλου Lufthansa – Eurowings (συμπεριλαμβανομένης της Germanwings) και Brussels Airlines- μετέφεραν τον Δεκέμβριο του 2017 περίπου 2,4 εκατομμύρια επιβάτες, εκ των οποίων οι 2,1 εκατομμύρια επιβιβάστηκαν σε πτήσεις κοντινών αποστάσεων και 251.000 πέταξαν προς διηπειρωτικούς προορισμούς– μεγέθη που αντιστοιχούν σε αύξηση κατά 80,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η χωρητικότητα για τον μήνα Δεκέμβριο σημείωσε άνοδο κατά 107,2% συγκριτικά με τον Δεκέμβριο 2016, ενώ ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 113%, με αποτέλεσμα ο συντελεστής πληρότητας να αυξηθεί κατά 2,2% φτάνοντας στο 79,4%.

Όσον αφορά τις πτήσεις κοντινών αποστάσεων, οι Point-to-Point αεροπορικές εταιρείες ενίσχυσαν τη χωρητικότητά τους κατά 77,7% και τον όγκο πωλήσεων κατά 90,1%, με αποτέλεσμα αύξηση του συντελεστή πληρότητας στο 77,0% (άνοδος 5% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2016). Την ίδια περίοδο ο συντελεστής πληρότητας στις διηπειρωτικές πτήσεις μειώθηκε κατά 5,7% κι έφτασε το 82,7%, ακολουθώντας την αύξηση της χωρητικότητας κατά 170,1% και του όγκου πωλήσεων κατά 152,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Το 2017 οι Point-to-Point αεροπορικές εταιρείες του Ομίλου Lufthansa μετέφεραν συνολικά 32,6 εκατομμύρια επιβάτες- 77% περισσότερους συγκριτικά με το προηγούμενο έτος- ενώ ο συντελεστής πληρότητας άγγιξε το 79,9%, σημειώνοντας άνοδο 0,3% σε σχέση με το 2016.