Μια «αδέσποτη απεργία» του ιπτάμενου προσωπικού δεν συνιστά «έκτακτη περίσταση» ώστε να απαλλάξει τον αερομεταφορέα από την υποχρέωση αποζημίωσης σε περίπτωση ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης πτήσεων αποφάνθηκε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Αφορμή αποτέλεσε η υπόθεση του γερμανικού αερομεταφορέα TUIfly ο οποίος το 2016, παρά το γεγονός ότι λόγω «αδέσποτης απεργίας» του προσωπικού πολλές πτήσεις είτε ματαιώθηκαν είτε εκτελέστηκαν με καθυστέρηση, αρνήθηκε να καταβάλει στους θιγόμενους επιβάτες τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις (ήτοι 250, 400 ή 600 ευρώ αναλόγως της αποστάσεως).

Ως «αδέσποτη απεργία» ορίζεται η απόφαση συνδικάτου να ζητήσει από τα μέλη του να λάβουν όλα μαζί και ταυτοχρόνως αναρρωτική άδεια, εμποδίζοντας έτσι στην πράξη τη λειτουργία της επιχείρησης στην οποία εργάζονται.

«Οι κίνδυνοι που απορρέουν από τις κοινωνικές συνέπειες που συνοδεύουν τέτοια μέτρα πρέπει να θεωρηθούν ως συμφυείς προς την κανονική άσκηση της δραστηριότητας του αερομεταφορέα», επισημαίνει στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.