Η Aegean Airlines, προκειμένου να καλύψει τις επιχειρησιακές της ανάγκες για το 2018, προσλαμβάνει Μέλη Πληρώματος Θαλάμου Επιβατών (Cabin Crew Members), με έδρα την Αθήνα.

Πιο συγκεκριμένα, τα τυπικά προσόντα για την κάλυψη της θέσης είναι:

-Απολυτήριο Λυκείου

-Άριστη γνώση αγγλικών

-Δεύτερη ξένη γλώσσα (γαλλικά ή ρωσικά ή ιταλικά ή γερμανικά) θα θεωρηθεί προσόν

-Πτυχία ανωτέρων ή ανωτάτων Σχολών θα θεωρηθούν προσόν

-Για τους άντρες υποψήφιους, θα πρέπει να είναι εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ:

Cabin Crew Members Aegean Airlines