Οι πρώτοι κανόνες της ΕΕ για τα drones προστατεύουν τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, εξασφαλίζουν την ασφάλεια και το σεβασμό στα δεδομένα, την ιδιωτικότητα και το περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα, στις 12 Ιουνίου, οι ευρωβουλευτές ψηφίζουν νέους κανόνες ασφάλειας στην αεροπορία, μεταξύ των οποίων υπάρχουν σαφείς προτάσεις για τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο.

Γιατί είναι απαραίτητη η δημιουργία κανόνων

Σύμφωνα με έρευνες, ο ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας των μη επανδρωμένων αεροσκαφών θα δημιουργήσει περισσότερες από 150.000 νέες θέσεις εργασίας έως το 2050, ενώ σε 10 χρόνια η βιομηχανία μπορεί να αντιπροσωπεύει το 10% της αεροπορικής αγοράς της ΕΕ (περίπου 15 δισ. ευρώ ετησίως).

Ωστόσο, οι ισχύοντες κανόνες περιπλέκουν το διασυνοριακό εμπόριο σε αυτόν τον αναπτυσσόμενο τομέα. Ενώ τα βαριά drones εμπίπτουν στους γενικούς κανόνες αεροπορίας της ΕΕ, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη κάτω των 150 κιλών υπάγονται στο εθνικό δίκαιο, γεγονός που έχει οδηγήσει σε ασυνεπή πρότυπα μεταξύ των χωρών.

Τα αεροσκάφη κρύβουν επίσης κινδύνους για την ασφάλεια. Ακόμα και τα drones κάτω των 150 κιλών μπορούν να βλάψουν άλλα αεροσκάφη, να προκαλέσουν τραυματισμούς και να επιδεινώσουν την ατμοσφαιρική και ηχητική ρύπανση. Τα drones με κάμερες απειλούν επίσης την ιδιωτική ζωή καθώς είναι δυνατόν να καταγράφουν τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Τι είναι τα drones

Drone είναι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που δημιουργήθηκαν αρχικά για στρατιωτική χρήση. Σήμερα χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες όπως η φωτογραφία και η παραγωγή ταινιών, επιχειρήσεις διάσωσης, επιθεωρήσεις αγωγών και ψεκασμό καλλιεργειών.

Τι αλλάζει με τους νέους κανόνες

Οι νέοι κανόνες ισχύουν για όλα τα εξαρτήματα των drones, συμπεριλαμβανομένων των κινητήρων και των τηλεχειριστηρίων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι φορείς εκμετάλλευσης και οι κατασκευαστές σέβονται την ασφάλεια, την προστασία της ιδιωτικής ζωής, τα προσωπικά δεδομένα και το περιβάλλον.

Θεσπίζεται επίσης κανόνας μέγιστου ύψους για την προστασία των ανθρώπων στο έδαφος αλλά και την προστασία των ατόμων που χρησιμοποιούν τον εναέριο χώρο για αθλητικές δραστηριότητες.

Η πρόσβαση σε περιοχές όπως αεροδρόμια, πρεσβείες, φυλακές και πυρηνικές εγκαταστάσεις θα περιοριστεί ή θα απαγορευθεί για λόγους ασφαλείας.

Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητο να σχεδιαστούν νέα αεροσκάφη για να ελαχιστοποιηθεί ο θόρυβος και η ατμοσφαιρική ρύπανση.

Επόμενα βήματα

Στις 11 Ιουνίου, οι ευρωβουλευτές συζητούν τους νέους κανόνες για την αεροπορική ασφάλεια της ΕΕ, οι οποίοι περιλαμβάνουν απαιτήσεις και για τα drones. Η ψηφοφορία διεξάγεται στις 12 Ιουνίου. Μόλις τεθεί σε ισχύ η νέα νομοθεσία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επεξεργαστεί λεπτομερέστερους κανόνες. Αυτό θα περιλαμβάνει μια εκτελεστική πράξη για την εφαρμογή του νόμου σε όλη την ΕΕ, σε διαβούλευση με μια επιτροπή με εκπροσώπους από όλες τις χώρες της ΕΕ.