Ένα από τα πιο σύγχρονα, ηλεκτρονικά συστήματα στάθμευσης αυτοκινήτων, βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, στο πάρκινγκ της δημοτικής επιχείρησης Ηρακλείου, ΔΕΠΑΝΑΛ, στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης».

Με το σύστημα που υποστηρίζει την αυτοεξυπηρέτηση, στόχος είναι οι μειωμένες έως ανύπαρκτες ουρές κατά την είσοδο και έξοδο από τον σταθμό. Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του δήμου, το σύστημα έχει αποδεδειγμένη ικανότητα για τουλάχιστον 400 κινήσεις εισόδου – εξόδου ανά ώρα και ανά μονάδα, σύμφωνα με την ert.gr.

«Ο κάθε οδηγός κατευθύνει το όχημά του στη θέση στάθμευσης και το παραλαμβάνει ο ίδιος από την θέση που το έχει σταθμεύσει. Ο έλεγχος εισόδου – εξόδου, υπολογισμού της αξίας στάθμευσης και η πληρωμή του αντιτίμου πραγματοποιούνται µέσω του νέου συστήματος, αυξάνοντας τα ταμεία σε δύο. Συγκεκριμένα, διαχειρίζεται και ανακυκλώνει κέρματα και χαρτονομίσματα για είσπραξη αντιτίμου και για ρέστα στον πελάτη, δίνει την δυνατότητα στους τακτικούς πελάτες του σταθμού να ανανεώνουν την μηνιαία κάρτα τους, έχει τη δυνατότητα να επανεκδίδει το εισιτήριο σε περίπτωση απώλειάς του και επιτρέπει στον πελάτη να πληρώσει πεζός στον αυτόματο σταθμό πληρωμής, πριν παραλάβει το όχημά του».

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑΝΑΛ αποφάσισε την προμήθεια του συστήματος, τηρώντας τη μέχρι σήμερα γραμμή εκσυγχρονισμού της λειτουργίας της επιχείρησης. Με την εγκατάστασή του ανταποκρίθηκε στη διαρκώς αυξανόμενη τουριστική κίνηση, αλλά και στην έντονη ζήτηση ενός χώρου ασφαλούς στάθμευσης.