Η Airbus έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας (MoU) με την SAS Scandinavian Airlines για την έρευνα σχετικά με την κατασκευή υβριδικών και ηλεκτρικών αεροσκαφών.

Το μνημόνιο υπογραφής υπογράφηκε από τους Grazia Vittadini, επικεφαλής της τεχνολογίας, Airbus και Göran Jansson, αντιπρόεδρο της EVP Strategy & Ventures, Scandinavian Airlines. Η συνεργασία θα ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2019 και θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του 2020.

Στο πλαίσιο του MoU, η Airbus και η SAS Scandinavian Airlines θα συνεργαστούν σε ένα κοινό ερευνητικό σχέδιο για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών, των υποδομών, των ευκαιριών και των προκλήσεων που συνδέονται με την εισαγωγή των υβριδικών και πλήρων ηλεκτρικών αεροσκαφών σε αεροπορικές εταιρείες.

Η συνεργασία περιλαμβάνει επίσης ένα σχέδιο για τη συμμετοχή ενός προμηθευτή ανανεώσιμης ενέργειας για να διασφαλιστεί η αξιολόγηση πραγματικών μηδενικών εκπομπών CO2. Αυτή η πολυεπιστημονική προσέγγιση  στοχεύει να στηρίξει καλύτερα τη μετάβαση της αεροπορικής βιομηχανίας στην αειφόρο ενέργεια.

Καθώς η αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας εκτιμάται ότι θα υπερδιπλασιαστεί  τα επόμενα 20 χρόνια, ο περιορισμός των επιπτώσεων της αεροπορίας στο περιβάλλον παραμένει ο στόχος.

Για να ξεπεράσει αυτή την πρόκληση, η Παγκόσμια Αεροπορική Βιομηχανία (ATAG), συμπεριλαμβανομένων των Airbus και SAS Scandinavian Airlines, έχει δεσμευτεί να επιτύχει ουδέτερη ανάπτυξη άνθρακα για το σύνολο της αεροπορικής βιομηχανίας από το 2020 και μετά, μειώνοντας τις εκπομπές αεροπορικών μεταφορών κατά 50% μέχρι το 2050.