Τα έσοδα της Alitalia συνεχίζουν να αυξάνονται. Τον Απρίλιο του 2019, η Ιταλική αεροπορική εταιρεία κατέγραψε τον δέκατο έβδομο συνεχή μήνα ανάπτυξης, με αύξηση των εσόδων από την επιβατική κίνηση κατά 5,9%, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2018. Η αύξηση επιτεύχθηκε κυρίως χάρη στις εξαιρετικές επιδόσεις των διηπειρωτικών δρομολογίων, που σημείωσαν αύξηση του αριθμού των μεταφερόμενων επιβατών κατά 4,0%.

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν τον Απρίλιο κατά 4,3% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους και οδήγησαν σε αύξηση κατά 3,7% τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2019.