Η Τρίτη 19 Noεμβρίου ήταν μια σημαντική ημέρα για την Τήνο καθώς επισφραγίστηκε η συμφωνία σχετικά με την έναρξη κατασκευής του υδατοδρομίου του νησιού με κοινό στόχο να είναι έτοιμο προς χρήση την τουριστική σεζόν του 2020.

Η συμφωνία υπεγράφη στο δημαρχείο της Τήνου με παρόντες τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Σιώτο, τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου , κ. Γεώργιο Σανταμούρη και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Hellenic Seaplanes S.A., κ. Νικόλαο Χαραλάμπους.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε εκτενής συζήτηση τόσο για την υπάρχουσα νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία υδροπλάνων και υδατοδρομίων όσο και για τις τροποποιήσεις του νέου ρυθμιστικού πλαισίου που προωθεί η κυβέρνηση, επισπεύδοντας τις διαδικασίες και καθιστώντας την προσεχή σεζόν πλέον κομβική, ώστε να δούμε τα υδροπλάνα να αποθαλασσώνονται.

Επιπροσθέτως, η ατζέντα της συνάντησης περιελάβανε την ανάλυση των ενεργειών που απαιτούνται ώστε να γίνουν μεθοδικά, και έγκαιρα τα πρώτα βήματα της κατασκευής και λειτουργίας του υδατοδρομίου, από πλευράς της Hellenic Seaplanes καθώς και τα δρομολόγια που θα ξεκινήσουν να συνδέουν το νησί της Τήνου.
Άξιο αναφοράς είναι το έργο του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου, ο οποίος είναι ο κεντρικός παράγοντας επιτυχίας του φιλόδοξου project των υδροπλάνων στο Νότιο Αιγαίο και συνέβαλε τα μέγιστα στην έναρξη της διαδικασίας αδειοδότησης 20 επιπλέον υδατοδρομίων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Όλα συνηγορούν ότι η δέσμευση της κυβέρνησης για πτήσεις υδροπλάνων το 2020 γίνεται πράξη και η Hellenic Seaplanes δρομολογεί τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε η Τήνος να είναι από τα πρώτα νησιά του Αιγαίου που τον επόμενο χρόνο θα γνωρίσουν τις πτήσεις με υδροπλάνα.