Με τη δανειακή σύμβαση, ύψους 180 εκατ. ευρώ, για την κατασκευή του διεθνούς αεροδρομίου “Νέο Ηράκλειον” στο Καστέλι του Ηρακλείου Κρήτης να υπογράφεται σήμερα, το επόμενο μεγάλο ορόσημο του έργου συνολικού προϋπολογισμού είναι η υπογραφή της, 35ετούς διάρκειας, σύμβασης παραχώρησης, διαδικασία που τοποθετείται για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου.

Η υπογραφή της δανειακής σύμβασης, θα γίνει σήμερα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Andrew Mc Dowell, με τον τραπεζικό οργανισμό να δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στις αναπτυξιακές προοπτικές που δημιουργεί για την ελληνική οικονομία το έργο προϋπολογισμού 480 εκατ. ευρώ. Το υπολειπόμενο ποσό θα προέλθει από ίδια και δανειακά κεφάλαια της αναδόχου κοινοπραξίας GMR-TERNA, ενώ συνολικά το ύψος της επένδυσης τοποθετείται σε 1,5 δισ. ευρώ.

Πότε ξεκινάει η κατασκευή

Αυτή τη στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκονται οι πρόδρομες κατασκευαστικές εργασίες των οποίων την ολοκλήρωση θα διαδεχθεί, μέσα σε διάστημα μερικών μηνών, ο “πυρήνας” της κατασκευής, που έχει διάρκεια 60 μηνών. Το έργο, όπου θα απασχοληθούν 1.500 άτομα, περιλαμβάνει, εκτός από την κατασκευή του αεροδρομίου, την υλοποίηση:

 • νέου ανισόπεδου κόμβου Χερσονήσου
 • οδού σύνδεσης του αεροδρομίου με τον ΒΟΑΚ στο ύψος του οικισμού Χερσονήσου μήκους 18 χλμ.
 • εργασιών αποκατάστασης στην υφιστάμενη εθνική οδό Χερσόνησος-Καστέλι
 • οδού σύνδεσης του αεροδρομίου με την οδό Αρκαλοχωρίου-Βιάννος μήκους 5 χλμ.
 • της περιμετρικής οδού Καστελίου μήκους 1,5 χλμ. και
 • εξωτερικού περιμετρικού δικτύου αεροδρομίου με την αναβάθμιση των υφιστάμενων οδών, συνολικού μήκους 20 χλμ.

Το αεροδρόμιο

Ο αερολιμένας θα διαθέτει:

 • 1 διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης μήκους 3.200 μ. κατηγορίας κατά ICAO 4E
 • 1 παράλληλο τροχόδρομος κίνησης αεροσκαφών ίσου μήκους
 • 8 συνδετήριους τροχόδρομους του διαδρόμου με τον παράλληλο τροχόδρομο
 • 2 συνδετήριους τροχόδρομους με τον διάδρομο του Στρατιωτικού Αεροδρομίου
 • χώρο στάθμευσης αεροσκαφών (APRON) συνολικής επιφάνειας 400 στρεμμάτων
 • 27 θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών κατηγορίας κατά ICAO C & 5+1 θέσεις τύπου MARS κατηγορία κατά ICAO E
 • 1 Τερματικό κτίριο Αεροσταθμού (Terminal Building) 5 επιπέδων συνολικής επιφάνειας 72.000m2 εκ των οποίων τα 13.000m2 χώροι εμπορικών χρήσεων και 1.100m2 μόνιμοι εκθεσιακοί χώροι
 • 11 κτίρια/εγκαταστάσεις απαιτήσεων λειτουργίας αεροδρομίου: Πύργος Ελέγχου, Πυροσβεστική, Αστυνομία, Συντήρησης Αεροδρομίου, εγκατάστασης εταιρειών επίγειας εξυπηρέτησης, Κέντρο ενέργειας, Υποσταθμός 150kV, Δεξαμενές Νερού, εγκατάσταση Βιολογικού Καθαρισμού, εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων και ανεφοδιασμού αεροσκαφών μέσω υπόγειου συστήματος Hydrant και εγκατάσταση συλλογής απορριμμάτων αεροδρομίου
 • χώρους στάθμευσης και εξυπηρέτησης οχημάτων
 • εσωτερικό δίκτυο οδοποιίας και
 • χώρους εμπορικών χρήσεων 400 στρεμμάτων

Μεγάλη η συνεισφορά στα δημόσια έσοδα

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, η μελλοντική αύξηση των δημοσίων εσόδων τοποθετείται σε 2,6 δισ. ευρώ, ποσό που προέρχεται από την είσπραξη, κατά την περίοδο λειτουργίας του νέου αεροδρομίου και έως την λήξη της 35ετούς περιόδου παραχώρησης:

 • μερισμάτων και διανομών της εταιρείας ύψους 1,22 δισ. ευρώ
 • φόρου εισοδήματος επί των κερδών της εταιρείας ύψους 1,03 δισ. και
 • φόρου επί του μερίσματος των ιδιωτών μετόχων (250 εκατ. ευρώ)

Επιπρόσθετα, το Γενικό Λογιστήριο τοποθετεί συνολικά σε 114,8 εκατ. ευρώ την αύξηση των δημοσίων εσόδων από την είσπραξη του αντισταθμιστικού ανταλλάγματος που θα καταβάλλει στο Δημόσιο η εταιρεία. Το αντισταθμιστικό αντάλλαγμα αντιστοιχεί σε 2% επί των συνολικών εσόδων εκμετάλλευσης της εταιρείας αεροδρομίου και είναι καταβλητέο κάθε οικονομικό έτος.

Εκτός από τα εκτιμώμενα έσοδα της τάξης των 2,6 δισ. ευρώ, σύμφωνα πάντοτε με την έκθεση του Γ.Λ., τα οφέλη για το Δημόσιο προέρχονται από:

 • την αύξηση του χαρτοφυλακίου του Δημοσίου από την κατοχή ποσοστού 35% των μετοχών της εταιρείας και
 • την μελλοντική αύξηση -μετά την 35ετή περίοδο παραχώρησης- από την περιέλευση του έργου στην κυριότητα του Δημοσίου.
 • η υπολειμματική αξία (σ.σ.: η αξία του αεροδρομίου στο τέλος της παραχώρησης, η οποία θα μπορούσε να ισοδυναμεί με την εκτιμώμενη αξία, εάν αυτό πωλούνταν) του αεροδρομίου κατά τη λήξη της περιόδου παραχώρησης τοποθετείται σε 3,7 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι τη νεοσυσταθείσα εταιρείας λειτουργίας του νέου αεροδρομίου, θα ελέγχουν με 45,90% και με 54,1% το Δημόσιο και το σχήμα ΤΕΡΝΑ-GMR Airports, αντίστοιχα. Η εταιρεία του αεροδρομίου, που θα στελεχωθεί με μόνιμο προσωπικό, θα προχωρεί, βάσει των διεθνών πρακτικών, στην ανάθεση εργασιών σε τρίτους (π.χ. εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, καθαριότητα κτλ).

Πηγή: capital.gr