Η EasyJet ανακοίνωσε ότι συμφώνησε στην αναβολή παραλαβής 22 αεροσκαφών Airbus.

Ειδικότερα, οι παραλαβές μεταφέρονται την περίοδο των λογιστικών ετών 2022 – 2024 στο μέλλον και συγκεκριμένα στα φορολογικά έτη 2027-2028. Επιπλέον, η αεροπορική εταιρεία σημείωσε ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε καμία παραλαβή αεροσκάφους εντός του φορολογικού 2021 και ότι διατηρεί την δυνατότητα να αυξήσει τις παραλαβές της το λογιστικό έτος 2023 στα 30 αεροσκάφη.