Σε σύναψη συνεργασίας προχώρησε η Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών (Π.E.Π.Τ.Ε.Γ.) του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης, με την  SKY express.

Πιο συγκεκριμένα, η Αεροπορική Εταιρεία SKY express από τούδε και στο εξής δύναται να παρέχει στα εγγεγραμμένα μέλη του Περιφερειακού Τμήματος Π.E.Π.Τ.Ε.Γ. Κρήτης ένα δωρεάν εισιτήριο για κάθε δέκα εισιτήρια που θα κλείνει το κάθε μέλος ετησίως.

Τέλος, για κάθε εικοσιπέντε εισιτήρια που κλείνουν τα μέλη του Περιφερειακού Τμήματος Π.E.Π.Τ.Ε.Γ. Κρήτης επί του συνόλου, η Αεροπορική Εταιρεία SKY express δύναται να προσφέρει ένα επιπλέον δωρεάν εισιτήριο.