Η UPS (NYSE:UPS) πραγματοποίησε πρόσφατα την καθιερωμένη ενημέρωση επενδυτών και αναλυτών αναδεικνύοντας τις προτεραιότητες της στρατηγικής της στη βάση τριών αξόνων: Πρώτα ο Πελάτης, Κίνητρό μας οι Άνθρωποί μας, Οδηγός μας η Καινοτομία (Customer First, People Led, Innovation Driven).

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, συζητήθηκαν συγκεκριμένες κατηγορίες ανάπτυξης, στις οποίες περιλαμβάνονται οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο τομέας της υγείας και οι διεθνείς μεταφορές. Παράλληλα παρουσιάστηκαν οι οικονομικοί στόχοι ως το 2023 και οι νέοι στόχοι βιωσιμότητας της εταιρείας (ESG).

  • Πρώτα ο πελάτης: Η στρατηγική της UPS σε αυτόν τον άξονα εστιάζει στην παροχή της βέλτιστης ψηφιακής εμπειρίας, που υποστηρίζεται από ένα παγκόσμιο δίκτυο smart logistics. Η εταιρεία παρουσίασε τις ενέργειες που θα υλοποιήσει για να κάνει ακόμα πιο εύκολη και αποτελεσματική τη συνεργασία με τους πελάτες της. Ο άξονας αυτός δίνει έμφαση στην κατάργηση κάθε εμπόδιου στη συνεργασία με την UPS και θα αξιολογείται βάσει του δείκτη Net Promoter Score (NPS). Στόχος της εταιρείας σε NPS για το 2023 είναι από 50 μονάδες και πάνω.

  • Κίνητρο μας οι άνθρωποί μας: Η εταιρεία συζήτησε τα μέτρα που λαμβάνει για να βελτιώσει περαιτέρω την εμπειρία των εργαζομένων της και την πρόθεσή τους να συστήσουν την UPS ως εργοδότη επιλογής. Στόχος της εταιρείας για το 2023 είναι το ποσοστό ως προς το ενδεχόμενο να την προτείνουν οι εργαζόμενοι της ως εταιρεία επιλογής να φτάσει τουλάχιστον το 80%.

  • Οδηγός μας η καινοτομία: Με την ανάδειξη πρωτοβουλιών τεχνολογίας και παραγωγικότητας, η UPS αποτύπωσε την προσέγγιση της για δημιουργία αξίας για τους μετόχους, παρέχοντας σταθερά υψηλότερες αποδόσεις στο επενδυμένο κεφάλαιο, καθώς και αποδόσεις στους μετόχους μέσω μερισμάτων και επαναγοράς μετοχών.

«Δημιουργούμε μια νέα UPS, στη βάση πάντα των αξιών της εταιρείας. Οι στρατηγικές μας προτεραιότητες εξελίσσονται ώστε να αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές που χρειάζονται οι πελάτες μας και ο κλάδος μας, αλλά και τι έχει περισσότερη αξία για τους μετόχους μας», δήλωσε η Carol Tomé, Chief Executive Officer της UPS. 

Οικονομικοί στόχοι 2023

Η εταιρεία συζήτησε τους οικονομικούς της στόχους για το 2023:

  • Τα ενοποιημένα έσοδα κυμαίνονται από περίπου $98 δισεκατομμύρια έως περίπου $102 δισεκατομμύρια.

  • Ενοποιημένο προσαρμοσμένο * λειτουργικό περιθώριο που κυμαίνεται από περίπου 12,7% έως περίπου 13,7%.

  • Αθροιστικές κεφαλαιακές δαπάνες από το 2021-2023 περίπου $13,5 δισεκατομμύρια σε περίπου $14,5 δισεκατομμύρια.

  • Προσαρμοσμένη απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου που κυμαίνεται από περίπου 26% έως περίπου 29%.

Η εταιρεία είναι σε θέση να παρέχει καθοδήγηση μόνο επί του λειτουργικού περιθωρίου και της απόδοσης του επενδυμένου κεφαλαίου σε προσαρμοσμένη βάση (εκτός GAAP), καθώς δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί ή να υπάρξει προσαρμογή που να αντικατοπτρίζει τον αντίκτυπο μελλοντικών συνταξιοδοτικών δαπανών σε αγοραίες τιμές (marktomarket) ή άλλων άγνωστων ή απρόβλεπτων πιθανών προσαρμογών που θα περιλαμβάνονται στα αναφερόμενα αποτελέσματα (GAAP) και οι οποίες θα μπορούσαν να είναι σημαντικές.

Στόχοι βιωσιμότητας ESG

Η εταιρεία παρουσίασε επίσης μια σειρά από νέους στόχους βιωσιμότητας (ESG), συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσής της για ουδέτερο ισοζύγιο ως προς τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (εκπομπές επιπέδου 1,2 και 3) για τις παγκόσμιες δραστηριότητές της ως το 2050.

Οι ενδιάμεσοι περιβαλλοντικοί στόχοι ως το 2035 περιλαμβάνουν:

  • 50% μείωση CO2 ανά πακέτο που παραδίδεται παγκοσμίως (για την κατηγορία των μικρών πακέτων και με έτος βάσης το 2020).

  • 100% κάλυψη των αναγκών ηλεκτροδότησης της εταιρείας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

  • 30% των καυσίμων που χρησιμοποιούνται από τον εναέριο στόλο της εταιρείας παγκοσμίως να είναι βιώσιμα.

Η UPS έχει δημοσιεύσει τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξής της στο investors.ups.com/esg.