Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών τιμήθηκε με 3 πρώτα βραβεία καθώς και τη διάκριση Platinum σε 2 κατηγορίες, στο πλαίσιο των πρόσφατων βραβείων “Cloud Computing Awards 2021”.

Πρόκειται για  ένα νέο διαγωνισμό που είχε ως στόχο  να αναδείξει τις υπηρεσίες και υποδομές Cloud που βρίσκονται στο επίκεντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η πρώτη υποψηφιότητα που βραβεύτηκε στην κατηγορία “Project Management / Productivity” αφορά τη Διαχείριση IT&T Έργων του ΔΑΑ, μέσω της πλατφόρμας της Microsoft – Project online, η οποία προσφέρεται μέσω υπολογιστικού νέφους. Η ανάγκη του ψηφιακού μετασχηματισμού, οδήγησε το ΙΤ&Τ ΒU στην υιοθέτηση μιας νέας πλατφόρμας (Project Online) ως «μοναδικό σημείο αναφοράς» διαχείρισης έργων, το οποίο μπορεί να προσφέρει οποιαδήποτε στιγμή την πλήρη εικόνα εξέλιξης/υλοποίησης τους αλλά και τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους.

Η νέα πλατφόρμα  βοήθησε στη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας των διαχειριστών έργων (Project Managers), καθώς και στην αποτελεσματική παρακολούθηση της ομάδας έργων πληροφορικής  (ΙΤ&Τ Project portfolio). Η νέα  πλατφόρμα (Project Online)  υποστηρίζει σε πιλοτικό επίπεδο τη διαχείριση έργων και των υπόλοιπων επιχειρησιακών μονάδων του οργανισμού.

Το έργο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση υβριδικού υπολογιστικού νέφους (Hybrid Cloud) στον ΔΑΑ απέσπασε το πρώτο βραβείο στις κατηγορίες “Hybrid Cloud’ και “Transport & Logistics” αντίστοιχα.

Το συγκεκριμένο έργο έλαβε επιπλέον την κορυφαία διάκριση των δυο παραπάνω ενοτήτων με το βραβείο Platinum. Ο ΔΑΑ λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής στον επιχειρηματικό τομέα των μεταφορών και την κρισιμότητά των  υποδομών του πληροφορικής για την εύρυθμη λειτουργία του κλάδου, προχώρησε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας πρωτοποριακής για τα διεθνή δεδομένα υπολογιστικής αρχιτεκτονικής στον τομέα των αεροδρομίων και γενικότερα των κρίσιμων υποδομών.

Το νέο υβριδικό υπολογιστικό νέφος καλύπτει τις επιχειρησιακά κρίσιμες και εμπορικά ευαίσθητες υπηρεσίες πληροφορικής του ΔΑΑ που βασίζονται στις τεχνολογίες υλικοτεχνικής υποδομής, λογισμικού καθώς και στις βάσεις δεδομένων της εταιρείας Oracle, και είναι σε θέση να προσφέρει στους επιβάτες και συνολικά στην αεροδρομική κοινότητα προηγμένες υπηρεσίες που βασίζονται σε τεχνολογίες αιχμής.