Σχέδια για τον καθορισμό ενός ελάχιστου φορολογικού συντελεστή για τα αεροπορικά καύσιμα έχει εκπονήσει η ΕΕ στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με το Reuters, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει την αναθεώρηση της ενεργειακής φορολογίας της ΕΕ, ως μέρος μιας δέσμης μέτρων που θα προτείνει στις 14 Ιουλίου, για την επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ κατά 55% έως το 2030, από τα επίπεδα του 1990. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να υποβληθεί φορολογική πρόταση για την αεροπορία, η οποία ξεφεύγει από τους φόρους της ΕΕ όσον αφορά στα καύσιμα.

Αυτή η απαλλαγή “δεν συνάδει με τις σημερινές προκλήσεις και πολιτικές για το κλίμα”, αναφέρει έγγραφο που επικαλείται το Reuters, προσθέτοντας ότι η ευρωπαϊκή φορολογική πολιτική προωθεί τα ορυκτά καύσιμα σε σχέση με τις πράσινες πηγές ενέργειας και για το λόγο αυτό απαιτείται αναθεώρηση για να υποστηριχθούν οι κλιματικοί στόχοι του μπλοκ.

Η πρόταση θα επιβάλει ένα ελάχιστο επίπεδο φόρου σε επίπεδο ΕΕ στα ενεργειακά προϊόντα που παρέχονται ως καύσιμα αεροσκαφών για πτήσεις εντός της ΕΕ. Από το 2023, ο ελάχιστος φορολογικός συντελεστής για τα αεροπορικά καύσιμα θα ξεκινούσε από το μηδέν και θα αυξανόταν σταδιακά για μια περίοδο 10 ετών, έως ότου επιβληθεί ο πλήρης συντελεστής. Το σχέδιο πρότασης δεν διευκρινίζει ποια θα είναι η τελική τιμή.

Τα βιώσιμα καύσιμα, συμπεριλαμβανομένου του ανανεώσιμου υδρογόνου και των προηγμένων βιοκαυσίμων, δεν θα υπάγονταν σε ελάχιστους φόρους της ΕΕ κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας.