Ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του
υδατοδρομίου της Μεσσηνιακής πρωτεύουσας

H Πελοπόννησος βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αναφορικά με
την ανάπτυξη του δικτύου των υδατοδρομίων και αυτό επιβεβαιώνεται από τις
καλπάζουσες εξελίξεις γύρω από την άδεια που αναμένεται να χορηγηθεί
στο υδατοδρόμιο της Καλαμάτας.

Ειδικότερα, με την έλευση του μήνα Αυγούστου η Καλαμάτα έλαβε την
περιβαλλοντική αδειοδότηση ενώ έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες
διαδικασίες τόσο από πλευράς της Hellenic Seaplanes που έχει αναλάβει
την αδειοδότηση του έργου όσο και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της
πόλης.

Πλήρης ο φάκελος του υδατοδρομίου!

Η εκκρεμότητα που αφορούσε τη άδεια περιβαλλοντικών επιπτώσεων
έχει εξαλειφθεί καθώς ανακοινώθηκε η έγκριση της και πλέον ο τεχνικός
φάκελος του υδατοδρομίου κατατέθηκε πλήρως επικαιροποιημένος και
σύμφωνος με το νέο νόμο στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Μεταφορών
και Υποδομών ώστε να δρομολογηθεί η διαδικασία αδειοδότησης του.

Η υλοποίηση του υδατοδρομίου της Καλαμάτας φέρει την σφραγίδα του
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κ. Παναγιώτη Νίκα, ο οποίος ξεκίνησε
την διαδικασία δημιουργίας υδατοδρομίου από την εποχή που ήταν Δήμαρχος
της πόλης, αλλά και του νέου Δημάρχου που παρέλαβε την σκυτάλη κ.
Θανάση Βασιλόπουλου που με επίμονή και στρατηγική βλέπει ότι οι
προσπάθειες του στέφονται με επιτυχία, ώστε τα υδροπλάνα να πετάξουν λίαν
συντόμως πάνω από το Μεσσηνιακό Κόλπο.