Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ουκρανία υπέγραψαν συνολική συμφωνία αεροπορικών μεταφορών, ανοίγοντας το δρόμο για έναν «Κοινό Αεροπορικό Χώρο» μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας, με βάση κοινά υψηλά πρότυπα σε σημαντικούς τομείς όπως η αεροπορική ασφάλεια, η προστασία από έκνομες ενέργειες και η διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας.

Πρόκειται για μια συμφωνία που «θα προωθήσει την πρόσβαση στην αγορά και θα προσφέρει νέες ευκαιρίες στους καταναλωτές και τις αεροπορικές εταιρείες και των δύο πλευρών».

Η Ουκρανία, ως αγορά αερομεταφορών, αποκτά όλο και μεγαλύτερη σπουδαιότητα για την ΕΕ, δεδομένου ότι το 2019 ήταν η 13η μεγαλύτερη αγορά εκτός ΕΕ, με 9,8 εκατομμύρια επιβάτες. Οι αεροπορικές μεταφορές επιβατών αλλά και εμπορευμάτων μεταξύ Ουκρανίας και ΕΕ αυξάνονται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Η τάση αυτή διακόπηκε μόνο κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID.

Η Ουκρανία θα ευθυγραμμίσει περαιτέρω τη νομοθεσία της με τους κανόνες και τα πρότυπα της ΕΕ στις αεροπορικές μεταφορές, σε τομείς όπως η αεροπορική ασφάλεια, η διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, η προστασία από έκνομες ενέργειες, το περιβάλλον, η οικονομική ρύθμιση, ο ανταγωνισμός, η προστασία των καταναλωτών και άλλες κοινωνικές πτυχές.

Όλες οι αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ θα είναι σε θέση να εκτελούν απευθείας πτήσεις από οπουδήποτε στην ΕΕ προς οποιοδήποτε αεροδρόμιο στην Ουκρανία και το ίδιο θα ισχύει για τις ουκρανικές αεροπορικές εταιρείες.

Όλα τα όρια και οι περιορισμοί στις πτήσεις μεταξύ Ουκρανίας και ΕΕ θα αρθούν και οι διατάξεις για τον ανοικτό και θεμιτό ανταγωνισμό θα εγγυώνται ισότιμους όρους ανταγωνισμού.