Η Airbus κατασκεύασε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που κινείται με ηλιακή ενέργεια, επενδύοντας κεφάλαια στην ανάπτυξη λύσεων για παροχή ιντερνετικών υπηρεσιών στις περιοχές που δεν υπάρχει τέτοια παροχή σήμερα. Η χρήση εναέριων μέσων όπως αυτόνομα αεροσκάφη, μεγάλα μπαλόνια κ.α. είναι αυτή που εξετάζουν κυρίως οι εταιρείες.

Όπως ανακοίνωσε η Airbus, το σκάφος που ονομάζεται Zephyr (Ζέφυρος), βρισκόταν στον αέρα χωρίς να προσγειωθεί για 18 μέρες και πετούσε σε ύψη που βρίσκονται εντός της στρατόσφαιρας. Ο χρόνος παραμονής στον αέρα αλλά και το ύψος που πετούσε την αυτόνομο ηλιακό σκάφος αποτελούν ρεκόρ για αυτή την κατηγορία των αεροσκαφών.

Σύμφωνα με τον αεροναυπηγικό γίγαντα το Zephyr μπορεί να λειτουργήσει ως σταθμός παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και ειδικότερα να προσφέρει πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε περιοχές που δεν υπάρχουν τέτοιες υποδομές. Μάλιστα το Zephyr θα προσφέρει καλής ποιότητας σύνδεση με το Internet και σε χαμηλό κόστος γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σημαντική την αποστολή του αφού θα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύγχρονο κόσμο πληθυσμοί που ζουν σε συνθήκες τεχνολογικού αποκλεισμού.

Τα στελέχη του προγράμματος του Zephyr υποστηρίζουν ότι οι δοκιμαστικές πτήσεις που έγιναν δείχνουν πώς είναι σε θέση αυτή την στιγμή να πραγματοποιήσει πτήσεις διάρκειας τριών μηνών και σύντομα θα μπορεί να παραμένει συνεχώς στον αέρα για έξι μήνες.