Σε νέες προσλήψεις προχωρά η Goldair Handling.

Η εταιρεία επίγειας εξυπηρέτησης που δραστηριοποιείται σε 26 αεροδρόμια στην Ελλάδα ενώ παράλληλα διατηρεί την παρουσία της στο εξωτερικό, αναζητά για τον Αερολιμένα Ρόδου:

Φορτοεκφορτωτές Αεροσκαφών , Συντονιστές Αεροσκαφών, Οδηγούς, Χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων | GSE Operators, Μηχανικούς Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης | GSE Mechanics, Καθαριστές Αεροσκαφών

Η απασχόληση είναι εποχική με προοπτικές ανανέωσης σύμβασης, καθώς προσφέρονται παροχές και εκπτώσεις από συνεργαζόμενες εταιρείες. Επιπλέον, η εταιρεία προσφέρει συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρίες εσωτερικής εξέλιξης και ανάπτυξη.

Για τη θέση του Φορτοεκφορτωτή Αεροσκαφών, ζητούνται απόφοιτοι Γυμνασίου ή Λυκείου με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη ή παρόμοια θέση. Γνώση Αγγλικής γλώσσας θα εκτιμηθεί.Κύρια καθήκοντα και ευθύνες:

Φόρτωση / εκφόρτωση και διαχωρισμός αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομείου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε αεροπορικής εταιρείας εντός προκαθορισμένου χρόνου
Ασφάλιση βαρέων φορτίων, επικινδύνων υλικών ή ζώων εντός αεροσκάφους, με τη χρήση ιμάντων σύμφωνα με τους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας
Καταμέτρηση αποσκευών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων

Για τη θέση του Συντονιστή Αεροσκαφών, ζητούνται υποψήφιοι με απολυτήριο Λυκείου και/ή Πανεπιστημίου, δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας καθώς και πτυχίο Αγγλικών επιπέδου Β2 (First Certificate in English ή ισοδύναμο). Επιθυμητή η προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε αντίστοιχη θέση ή στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών, η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας και η εξοικείωση με Η/Υ

Κύρια καθήκοντα και ευθύνες:

Διασφαλίζει ότι όλοι οι κανόνες ασφαλείας τηρούνται κατά τη διαδικασία εξυπηρέτησης του αεροσκάφους
Ενεργεί ως o επιβλέπων φόρτωσης για όλες τις εργασίες φόρτωσης/εκφόρτωσης αεροσκαφών
Επιβλέπει και καθοδηγεί όλες τις ομάδες που ενεργούν πάνω στο αεροπλάνο, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και επιλύοντας πιθανά προβλήματα
Ενεργεί ως βασικός σύνδεσμος με όλες τις επιχειρησιακές υπηρεσίες και το πλήρωμα, σε θέματα που προκύπτουν κατά την εποπτεία του αεροσκάφους, κατά τη διάρκεια της άφιξης και της αναχώρησης
Έχει την ευθύνη για την αναχώρηση της πτήσης στην προβλεπόμενη ώρα
Καταγράφει και παραδίδει αναφορές σχετικά με την πτήση που εξυπηρετεί

Για τη θέση του οδηγού, ζητούνται απόφοιτοι Γυμνασίου ή Λυκείου με επαγγελματικό Δίπλωμα Δ’ κατηγορίας και ΠΕΙ. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη ή παρόμοια θέση και η βασική γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Κύρια καθήκοντα και ευθύνες:

Ασφαλής μεταφορά επιβατών και πληρωμάτων από και προς το αεροσκάφος, καθώς και VIP προσώπων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε αεροπορικής εταιρείας εντός προκαθορισμένου χρόνου
Τήρηση κανόνων κυκλοφορίας στην περιοχή κίνησης αεροσκαφών

Για τη θέση του Χειριστή Ανυψωτικών Μηχανημάτων | GSE Operators), ζητούνται απόφοιτοι γυμνασίου ή λυκείου, κάτοχοι διπλώματος Χειριστή Ανυψωτικών Μηχανημάτων 2ης, 4ης & 6ης. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη ή παρόμοια θέση, γνώση Αγγλικής γλώσσας θα εκτιμηθεί.

Κύρια καθήκοντα και ευθύνες:

Λειτουργία εφοδίων εξυπηρέτησης αεροσκαφών και τοποθέτηση εξοπλισμού στο εξυπηρετούμενο αεροσκάφος
Μεταφορά αποσκευών, εμπορευμάτων και ταχυδρομείου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε αεροπορικής εταιρείας εντός προκαθορισμένου χρόνου

Για τη θέση του Μηχανικού Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης | GSE Mechanics, ζητούνται άτομα με ικανότητα διαχείρισης προτεραιοτήτων υπό πίεση, απόφοιτοι τεχνικής σχολής με εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Απαραίτητες οι τεχνικές γνώσεις κυρίως σε βαρέα οχήματα και πετρελαιοκινητήρες, θα εκτιμηθεί η επιπλέον γνώση υδραυλικών και ηλεκτρολογικών συστημάτων

Κύρια καθήκοντα:

Διάγνωση μηχανικών, ηλεκτρικών & υδραυλικών βλαβών
Επισκευή & Συντήρηση εξοπλισμού και μηχανημάτων ακολουθώντας κανόνες και διαδικασίες ασφαλείας

Για τη θέση του Καθαριστή Αεροσκαφών:

Κύρια καθήκοντα και ευθύνες:

Καθαρισμός αεροσκαφών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε αεροπορικής εταιρείας εντός προκαθορισμένου χρόνου
Τήρηση κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας με βάση τους Κανονισμούς του Αερολιμένα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στη διεύθυνση rho.admin@goldair-handling.gr.

Πηγή: Ροδιακή